Karta školy

"Chceš-li utvářet svět, musíš se všestranně rozvíjet; chceš-li poznat podstatu věcí, musíš pronikat do jejich hloubi." F. Schiller

Výuka:
• šestileté denní studium pro žáky 7. – 12. ročníku
• výuka v počtu max. 15 žáků
• běžné všeobecně vzdělávací předměty s přírodovědným zaměřením a rozšířenou výukou cizích jazyků (němčina a angličtina povinně, volitelná francouzština, možnost nepovinné latiny, španělštiny a ruštiny)
• v binacionálních třídách vyučují čeští i němečtí učitelé
• společná výuka s německými žáky v německém jazyce v předmětech: občanská výchova, hudební výchova, informatika a tělesná výchova od 7. třídy, postupně se přidávají: etika / náboženství (od 9. třídy), matematika, fyzika a kurz přírodních věd (od 10. třídy). Předmět Výtvarná výchova se vyučuje společně s německými žáky v českém jazyce
• Předmět zeměpis je vyučován bilingválně
• ostatní předměty v 7. – 10. třídě jsou vyučovány v mateřském jazyce
• výuka v posledních dvou ročnících před maturitou (11. a 12.) probíhá v německém jazyce ve smíšených skupinách (kromě výuky češtiny)
• hodiny tělesné výchovy probíhají v nové multifunkční tělocvičně a plavecké hale
• studium je zakončené saskou maturitní zkouškou ve 12. ročníku, která je nostrifikační doložkou MŠMT ČR plně uznána a opravňuje ke studiu v České republice, Německu a dalších zemích Evropské unie
• žáci mají možnost získat k maturitnímu vysvědčení mezinárodní certifikát „CertiLingua“, který dokládá vícejazyčné evropské a mezinárodní kompetence; naše škola byla vyznamenána „Evropskou jazykovou pečetí“ (Europäisches Sprachensiegel)
Ubytování: Čeští žáci jsou ubytováni v binacionálním internátě v blízkosti školy od neděle večer do pátku odpoledne
• internát tvoří moderně zrekonstruovaný komplex historických budov v centru města
• čeští a němečtí vychovatelé se věnují žákům po celý den, žáci mají možnost účastnit se mnoha sportovních, hudebních, výtvarných a jiných volnočasových aktivit
• život v internátě je založen na rodinném principu
• ubytování a stravování v internátě je hrazeno ze státních prostředků České republiky a Svobodného státu Sasko,

Přijímací řízení

přihlásit se mohou žákyně a žáci šestého ročníku ZŠ nebo primy osmiletého gymnázia
• součástí výběrového řízení je písemný test všeobecných studijních předpokladů, ústní pohovor v německém nebo anglickém jazyce a pohovor s psychologem
• přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek pro střední školy (v kolonce studijní obor bude uvedeno: dvojjazyčné studium, Friedrich-Schiller-Gymnázium Pirna)
• přihlášky se zasílají každoročně zpravidla do konce února na adresu: Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, 405 01 Děčín; přijímací zkoušky se konají v měsíci březnu v budově Gymnázia Děčín
• požadavky k výběrovému řízení jsou k nahlédnutí na internetových stránkách: www.gymnaziumdc.cz, www.zahranici-stipendium.cz www.schillergymnasium-pirna.de
• v případě, že se uvolní místo v některém z vyšších ročníků, vypisuje MŠMT ČR doplňující přijímací zkoušky na: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
35
Přijatí:
14
Ulice:
Seminarstr. 3/0
E-mail 1:
dr.krenek.t@fsg.lernsax.de
E-mail 2:
sekretariat@fsg.lernsax.de
Web:
https://www.schillergymnasium-pirna.de
Denní

Ke stažení