Karta školy

Přijímací řízení

Přijímací zkouška se skládá: ze státních testů z českého jazyka a literatury (maximálně 50 bodů) a matematiky (maximálně 50 bodů) a ve školní části z testu z anglického jazyka (maximálně 30 bodů) a ústního pohovoru (maximálně 20 bodů).
Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 10 bodů. Vzhledem k situaci s COVID-19 bude k prospěchu za rozhodné období přihlíženo ve vazbě na aktuální výnosy MŠMT. Za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje.
Celkově tak uchazeč z přijímacího řízení může získat 160 bodů.

Galerie

Základní údaje

Ano
Ne
Ulice:
Kodaňská 10/54
Obec:
Praha 10
PSČ:
10100
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
xir6inv
Tel:
210 088 848 ,849
E-mail 1:
info@bankovniakademie.cz
Web:
http://www.bankovniakademie.cz
Ředitel:
Bohuslava Šenkýřová
Denní
Dálkové