Karta školy

Komunita, partnerský přístup, spolupráce, kvalitní vzdělání - to vše je gymnázium da Vinci. Jiří Bureš, ředitel školy

Gymnázium da Vinci je inovativní čtyřleté gymnázium, které poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj a rozvoj studijních dovedností. Nachází se v krásném areálu v Dolních Břežanech. V každém ročníku je 1 třída s kapacitou 18 žáků. Gymnázium je komunitou učitelů a studentů, ve které má každý student možnost se vyjádřit k důležitým tématům a podílet se na rozhodování. Hlavními pilíři studia jsou spolupráce, komunikace, efektivní zpětná vazba a možnost volby.
V 1. a 2. ročníku se studenti zaměřují na získání studijního základu a přehledu z různých oborů, učí se společnému fungování ve skupinách, studijním dovednostem a poznávají své silné stránky.
V 3. ročníku se studenti začínají více zaměřovat na obory a témata podle svého zájmu, aktivně používají své znalosti a dovednosti ve vybraných oborech, učí se hlubšímu pochopení a souvislostem v daném oboru.
Ve 4. ročníku se studenti již většinou zaměřují na přípravu na další studium a maturitní zkoušku. Pracují na individuálních projektech, tvoří maturitní práci, připravují se na praktickou maturitní zkoušku nebo podrobně studují témata podle svého zájmu a výběru.
Nedílnou součástí studia v každém roce jsou výjezdy a projektové týdny. Každý školní rok začíná adaptačním výjezdem a je završen třítýdenním expedičním projektem spojeným s výjezdem do zajímavé lokality. Během školního roku probíhají 3 projektové týdny zaměřené na různá témata a kurz zimních sportů.
Absolventi gymnázia se úspěšně dostávají na vysoké školy různých typů a oborů - od přírodovědných a technických přes humanitní až po umělecké obory.


1. 12. 2020 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na gymnáziu
Nabízíme dvě varianty. ONLINE, přes meet v 10 nebo v 16 hodin, http://meet.google.com/zzz-worr-xqg. NAŽIVO, přímo ve škole od 16 hodin do 17:30. Těšíme se na viděnou

Přijímací řízení

- státní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky
- školní přijímací zkouška: pohovor, skupinové aktivity

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ne
Celkem:
30
Přijatí:
18
Ulice:
Na Drahách 20/0
Obec:
Dolní Břežany
PSČ:
25241
Datová schránka:
uk2msr8
Tel:
226 299 700
E-mail 1:
pavel.fiala@skoladavinci.cz
E-mail 2:
jiri.bures@skoladavinci.cz
Web:
https://www.skoladavinci.cz/
Ředitel:
PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.
Denní

Ke stažení