Karta školy

Míříme výš – to je základ vize školy. Skrývá se v něm kvalitní vzdělávání s důrazem na individualitu, ale také zájem o studenta jako člověka, který chce obstát v životě profesním i lidském..

Studiem na křesťanském lyceu Elijáš studenti získají nejen všeobecný rozhled, ale také hlubší znalosti z oboru podle svého zájmu. Vzdělávání probíhá v přátelské atmosféře, v respektujícím prostředí s důrazem na rozvoj sebevědomého, morálně zásadového a zodpovědného člověka. K přednostem školy patří moderní učebny v klidném prostředí a malé třídní kolektivy. Absolventi pokračují studiem na vysoké škole humanitního či přírodovědného zaměření, příp. uplatní získané kompetence na trhu práce.

Přijímací řízení

Přijímací řízení na křesťanské lyceum Elijáš se skládá z jednotné přijímací zkoušky a pohovoru. Jednotná přijímací zkouška má podobu centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury, účelem pohovoru je získat představu o motivaci a všeobecném přehledu uchazeče o studium.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ne
Celkem:
21
Přijatí:
9
Ulice:
Baarova 360/24
Obec:
Praha 4
PSČ:
14000
Tel:
731 265 499
E-mail 1:
reditel@elijas.cz
Web:
https://www.elijas.cz/
Ředitel:
Ing. Hana Loderová
Denní

Ke stažení