Karta školy

Dvojjazyčnost, mezinárodní prostředí, kvalitní výuka a přátelská atmosféra. Prostě škola, ve které každý nechá část svého srdce, a na kterou budete vzpomínat po celý život.

Česko-kanadské čtyřleté gymnázium Canadian Int. School patří pod střechu Sunny Canadian Int. School. Moderní škola je postavena na překrásném obrovském pozemku vzdáleném 11 minut autobusem od stanice metra Opatov. Vzdělává své studenty podle mezinárodního cambridgeského kurikula a zároveň se řídí zákony a vzdělávacím programem českého školství, neboť je škola zapsána v rejstříku škol MŠMT. Výuka je koncipována tak, aby maturanti byli schopni pokračovat ve studiu na nejlepších českých či na zahraničních univerzitách. Předměty vyučované v anglickém jazyce jsou vedeny výhradně rodilými mluvčími. Čeští i angličtí učitelé jsou erudovaní středoškolští pedagogové. Kromě české maturity skládají studenti zkoušky IGCSE a na konci gymnázia také mezinárodní maturitu - vybrané A levels. Na gymnáziu jsou studenti, kteří si plně uvědomují výhody dvojjazyčného vzdělání pro svou další profesní či osobní životní dráhu. Úroveň anglického jazyka absolventů je C2, popř. C1. Dalšími cizími jazyky jsou němčina či francouzština na úrovni B2/C1. Klima gymnázia je mimořádně vstřícné. Mezi pedagogickým sborem a studenty panuje vzájemná důvěra, respekt a podpora. V rámci prestižního mezinárodního programu The Duke of Edinburgh´s Award mají studenti možnost dosáhnout nejvyšší zlaté úrovně, která je vysoce uznávaná zvláště v zahraničí. Držitelé tohoto ocenění jsou nositeli rozvinutých morálních hodnot a zároveň podávají nadstandardní výkony v oblasti intelektuální i fyzické. Škola je partnerskou školou CTM Academy - Centra talentované mládeže.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení jsou každý rok zveřejňovány na webových stránkách školy. Skládají se ze státní přijímací zkoušky čeština a matematika (CERMAT) a školního testu úrovně angličtiny, který může být nahrazen prokázanou úrovní B2, např. FCE zkouškou.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
0
Přijatí:
25
Ulice:
Straková 522/0
Obec:
Jesenice
PSČ:
25242
Datová schránka:
bbxkfxe
Tel:
734827106
E-mail 1:
activities@sunnycanadian.cz
E-mail 2:
receptionES@sunnycanadian.cz
Web:
https://www.sunnycanadian.cz/
Ředitel:
Mgr. Ondřej Machů
Denní