Karta školy

Jsme jedna z mála škol v ČR, která realizuje rozvojové vzdělávání. A vynikající výsledky a zájem ukazují, že se nám to opravdu daří.

Waldorfské lyceum jsme zakládali s tím, že je potřeba jiné pojetí vzdělávání
• že klasický model, založený především na předávání informací, již neodpovídá stavu a potřebám společnosti
• že naši současní žáci budou muset několikrát za život změnit profesi, naučit se úplně nové věci, přizpůsobit se zcela změněným podmínkám
• že od „výcviku“ ke konkrétním znalostem, dovednostem a rolím je potřeba přejít k podpoře celkového vývoje žáka, tedy k vytváření schopností a vlastností.

I trh práce dnes spíše než konkrétní znalosti vyžaduje schopnost se učit, zorientovat se v tématu, samostatně řešit problémy, komunikovat, pracovat v týmu apod. Metodické, sociální a osobnostní kompetence získávají větší váhu než odborné znalosti. Znalosti si člověk může poměrně rychle doplnit, ale na utváření schopností a vlastností je třeba pracovat dlouhodobě. A období střední školy je pro tento rozvoj klíčové.

Hlavní principy našeho vyučování:
• koncentrované vyučování – většina předmětů se neučí v průběžných hodinách po celý rok, ale koncentruje se do různých bloků a projektů. To umožňuje jít do hloubky i do souvislostí, nezůstávat jen v rovině informací, ale dostat se k opravdovému poznání a pochopení věcí, k vlastnímu myšlení a názoru. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se učili aktivně myslet – řešit problémy, klást otázky, formulovat hypotézy, zabývat se variantami apod.
• fenomenologické (exemplární) vyučování – nezahlcujeme žáky systematickými přehledy, ale věnujeme se hlouběji vybraným jevům – fenoménům (které následně zařazujeme do systémových souvislostí). Tak je možno dostat se i k jádru komplexních problémů a pochopit základní procesy, aniž bychom se ztratili a zabředli do detailů.
• objevitelské vyučování – žákům nejsou poznatky sdělovány, ale přicházejí na ně spolu s učitelem. Podílí se tak na řešení, mohou přicházet s vlastními náměty a pohledy na věc, mají čas o tom přemýšlet, popř. si dohledávat informace.
• zaměření výuky na rozvoj obecných metodických, sociálních a osobnostních kompetencí – např. práce s textem a informacemi, komunikace a prezentace na veřejnosti, pozornost, pečlivost, důslednost, aktivní a tvůrčí přístup k řešení problémů, aplikace znalosti v praxi, získávání zkušeností v dosud neznámých prostředích a situacích (sociální a profesní praktikum), podnikatelský projekt atd.

Přijímací řízení

Vedle státních testů se koná ještě školní přijímací zkouška formou ústního pohovoru. Ten je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu, trvá asi 15 minut. K pohovoru uchazeč předkládá své portfolio, ve kterém může přiblížit své zájmy a schopnosti, kterými by se chtěl prezentovat při pohovoru.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
113
Přijatí:
32
Ulice:
Křejpského 12/1501
Obec:
Praha 4
PSČ:
14900
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
vh39ttv
Tel:
272 770 378, 777 694 019
E-mail 1:
info@wlyceum.cz
E-mail 2:
j.prochazka@wlyceum.cz
Web:
http://www.wlyceum.cz
Ředitel:
Ing. Ivan Smolka
Denní

Ke stažení