Karta školy

"Učíme se navzájem"

Lauderovy školy jsou jedinečným vzdělávacím projektem ŽO Praha, který v sobě spojuje nabídku moderních výukových postupů a výchovou v duchu židovské tradice. Primárním cílem je naučit žáky a studenty nejen znalosti, ale i dovednosti potřebné pro šťastný a profesně úspěšný život, současně jim pomoci upevnit vlastní identitu. Snahou školy je umožnit každému z žáků a studentů rozvinout vlastní nadaní a současně osvojit si v co největší míře osvojit obecně dané vzdělávací cíle. Naplnění těchto cílů je zajištěno díky plně kvalifikovanému pedagogickému sboru, propracovanému vzdělávacímu programu, malým třídním kolektivům a dobrému vybavené pomůckami, moderními informačními technologiemi a pravidelnou projektovou výukou. Přirozené kosmopolitní prostředí školy a její kontakty se zahraničními školami a předmět v cizím jazyce posilují praktickou výuku jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny a hebrejštiny). Škola je fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pedagogové školy referují o svých didaktických zkušenostech v odborných časopisech i na pedagogických konferencích a workshopech. www.lauder.cz

Přijímací řízení

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích. Přijímací zkoušky jsou:
a) písemné (dvě části): zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat) zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat) Test z matematiky trvá 85 minut, z českého jazyka 70 minut. Mezi testy je přestávka.
b) motivační ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy. Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis "Proč právě naše škola?" (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)
Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů. Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
80
Přijatí:
20
Ulice:
Belgická 67/25
Obec:
Praha 2
PSČ:
12000
Datová schránka:
q2vxjdw
Tel:
777 700 857
E-mail 1:
skola@lauder.cz
E-mail 2:
irena.polakova@lauder.cz
Web:
http://www.lauder.cz/
Ředitel:
Petr Karas
Denní

Ke stažení