Karta školy

"Nestačí znát, vědomosti musíme i používat".

Čtyřletý vzdělávací program na gymnáziu má všeobecné zaměření a sportovní zaměření. Škola připravuje žáky především k dalšímu studiu na vysoké škole. Nezanedbatelné je i budování pozitivního vztahu ke vzdělávání jako základní podmínce pro celoživotní vzdělávání. Předpokládáme proto, že absolventi budou i ve svém profesním životě konfrontováni s novými poznatky a neustálé vzdělávání bude součástí jejich pracovní náplně.
Pořádáme každoročně několik tradičních akcí: Adaptační kurzy, sportovní den, Sportovní mezi třídní turnaje, Vyhlášení nejlepšího studenta ročníku a sportovce školy, Charitativní běh, Školní konference – prezentace studentských prací, Projektový den, Exkurzní den, Tvůrčí dílny (vánoce, velikonoce), Maturitní ples a imatrikulace. Mezinárodní spolupráce, výměnné i poznávací zájezdy. Pokračuje spolupráce se španělskou partnerskou španělskou Monte Castelo v Burele, oblast Galicie, která navazovala na už skončené projekty Comenius a Erasmus+. Na základě této spolupráce se rozvíjejí krátkodobé a dlouhodobé zahraniční mobility. Škola získala grant programu ERASMUS +. Projekty školy jsou agenturou NAEP hodnoceny jako velmi kvalitní. Pořádáme zájezdy do Španělska, Německa, Rakouska, Polska, Anglie, Francie, Itálie.
• Jsme fakultní školou přírodovědecké fakulty UK v Praze
• Ocenění Scio – škola má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborných vý-sledků v Národním testování.
• Pracujeme v projektech EU: Erasmus+ Národní agentura pro evropské vzdělávací programy udělila Gymnáziu Přípotoční Pečeť kvality Comenius v projektu Individuální mobilita školy.
• Mistrovství světa v basketbale mužů v Číně (září 2019) se odehrálo za výrazné účasti bývalých studentů Gymnázia Přípotoční: Tomáše Satoranského, Vojtěcha Hrubana, Ondřeje Balvína, Martina Kříže a Tomáše Vyorala.
• Vítězkou jedné z pěti sekcí letošního ročníku Studentské vědecké konference v Litvínově se stala: Zuzana Čiháková (4.ročník), s tématem: Syntéza biologicky aktivních heterocyklických sloučenin – LinQ.
Ve svém vybavení má škola laboratoře na fyziku, chemii, biologii, aulu, multimediální učebnu, učebny s interaktivní tabulí, učebny informatiky a výpočetní techniky připojené k Internetu, čtyři učebny cizích jazyků, odborné učebny hudební výchovy a výtvarné výchovy, studovnu, vlastní knihovnu, posilovnu, hřiště s umělým povrchem a tělocvičny. Součástí školy je školní jídelna i bufet.

Přijímací řízení

Obor Gymnázium 79-41-K/41: otevíráme 3 třídy.
• Přijímací zkoušky se skládají z matematiky a českého jazyka zadávané CERMATEM.
• Přihlášky ke studiu se podávají do: 01. 03. 2021.
• Termín konání přijímacích zkoušek: 12. 04. 2021, 13.04. 2021. Obor Gymnázium 79-42-K/41: otevíráme 1 třídu s kmenovými sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal.
• Přijímací řízení má dvě části:
- talentová zkouška z příslušného kmenového sportu: 11. 02. 2021. Náhradní termín: 12. 02. 2021.
- Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka: 12. 04., 13.04 2021.
• Přihlášky ke studiu včetně lékařského potvrzení se podávají do 30. 11. 2020.Obor Gymnázium 79-41-K/41: otevíráme 3 třídy.
• Přijímací zkoušky se skládají z matematiky a českého jazyka zadávané CERMATEM.
• Přihlášky ke studiu se podávají do: 01. 03. 2021.
• Termín konání přijímacích zkoušek: 12. 04. 2021, 13.04. 2021. Obor Gymnázium 79-42-K/41: otevíráme 1 třídu s kmenovými sporty - atletika, basketbal, plavání, volejbal.
• Přijímací řízení má dvě části:
- talentová zkouška z příslušného kmenového sportu: 11. 02. 2021. Náhradní termín: 12. 02. 2021.
- Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka: 12. 04., 13.04 2021.
• Přihlášky ke studiu včetně lékařského potvrzení se podávají do 30. 11. 2020.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
0
Přijatí:
120
Ulice:
Přípotoční 1a/1337
Obec:
Praha 10
PSČ:
10100
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
6svyfyt
Tel:
267 199 415
E-mail 1:
info@gsgpraha.cz
E-mail 2:
rudolfova@gsgpraha.cz
Web:
https://www.gsgpraha.cz
Ředitel:
Mgr. Roman Vlček
Denní

Ke stažení