Karta školy

Podporujeme tvůrčí a samostatné myšlení žáků, seberealizaci, schopnost vést diskuzi a argumentovat.

Gymnázium Nad Štolou poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje na vysokoškolské studium v ČR i zahraničí. Absolvent je rozvinutá osobnost s vědomostmi, dovednostmi a návyky potřebnými nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
Škola je umístěna na kraji Letenské pláně v klidném prostředí, její součástí je i zrekonstruovaný sportovní areál. Výuka probíhá v moderně vybavených třídách, odborných učebnách, dvou tělocvičnách, k dispozici je posilovna. Ve škole je dále aula, studovna, žákovská knihovna a internetová klubovna. Po celé budově funguje Wi-Fi připojení. Škola se stále modernizuje a rozšiřuje, v roce 2018 proběhla přístavba 5. patra s novými odbornými učebnami, v roce 2019 byla zprovozněna multifunkční IT učebna. Součástí školy je školní jídelna.
Žáci studují 2 cizí jazyky – angličtinu v kombinaci s francouzštinou, němčinou nebo španělštinou. Oba jazyky vyučujeme od primy, výuku doplňujeme konverzacemi a semináři. Připravujeme žáky na mezinárodní zkoušky FCE, DELF, ÖSD a Goethe Zertifikat a DELE. Na vyšším gymnáziu si od 2. ročníků žáci vybírají volitelné semináře, které doplňují a rozšiřují výuku přírodovědných i humanitních předmětů. Dvakrát ročně připravujeme projektové dny.
Jsme fakultní škola PřF UK, FF UK, MFF UK a FTVS UK, tradičně spolupracujeme s dalšími vysokými školami (PedF UK, ČVUT, VŠCHT), Francouzským institutem, Lyceé Français de Prague, British Council, Goethe-institutem, dětským a mládežnickým centrem KiEZ Sachsen, organizací Člověk v tísni. Škola je zapojena do českých a mezinárodních projektů, například Post Bellum, Edison, Comenius School Partnership.
Naši žáci se pravidelně účastní SOČ, olympiád a předmětových soutěží a dosahují v nich výborné výsledky. Sami pořádáme několik mimoškolních akcí, například Vánoční koncert v Emauzích, Podzimní čtení v Louvru, soutěž Zábavná čeština, Veletrh fiktivních firem, Lustiges Deutsch, besedy se známými osobnostmi. Žáci vydávají školní časopis Štolní listy a připravují si představení Školní akademie. Organizujeme výměnné a poznávací zájezdy, biologické a výtvarné kurzy, pro nastupující třídy seznamovací kurzy.
Každoročně se škole podaří získat několik grantů a příspěvků na preventivní programy, mimoškolní studentské činnosti a jazykové a výměnné pobyty. K těmto účelům byl v roce 2013 také zřízen Nadační fond Gymnázia Nad Štolou.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (Cermat) a ze školní přijímací zkoušky ze všeobecného přehledu.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
954
Přijatí:
150
Ulice:
Nad Štolou 1/1510
Obec:
Praha 7
PSČ:
17000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
tusydps
Tel:
233 381 616
E-mail 1:
renata.schejbalova@gymstola.cz
E-mail 2:
dana.tvrska@gymstola.cz
Web:
http://www.gymstola.cz
Ředitel:
PhDr. Renata Schejbalová
Denní