Karta školy

Kvalitní vzdělání s otevřeným respektem ke specifickým potřebám žáků

Přijímací řízení

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ UCHAZEČŮ – maturitní obory
Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou (Gymnázium, Obchodní akademie, Sociální činnost) je:
1. Prospěch ze základní školy - posuzuje se průměrný prospěch za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy (za oba ročníky dohromady)
2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
3. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ UCHAZEČŮ – nematuritní obor
Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru Obchodní škola je:
1. Prospěch ze základní školy - posuzuje se průměrný prospěch za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady
2. Přijímací pohovor - sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
54
Přijatí:
51
Ulice:
Radlická 115/591
Obec:
Praha 5
PSČ:
15800
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
zrbys8s
Tel:
235 521 214, 235 521 216
E-mail 1:
goa@goapraha.cz
E-mail 2:
wagnerova@goapraha.cz
Web:
http://www.goapraha.cz
Ředitel:
Mgr. Klára Eliášková
Denní

Ke stažení