Karta školy

Veškeré naše aktivity jsou zaštítěny heslem „Od základů k mistrovství“. Pojďte se tedy stát mistrem v oboru z pestré palety naší vzdělávací nabídky.

SŠ-COPTH oslavuje v roce 2020 70 let svého trvání, spojených s dlouhodobě se rozvíjející tradicí vzdělávacího centra, které se zaměřuje na obory vzdělání pro průmysl, autoopravárenství, farmacii a životní prostředí, obchodní i veřejnosprávní činnosti a pro oblast služeb. Připravujeme absolventy pro celou řadu sociálních partnerů z průmyslu, služeb i institucí v Praze i širokém okolí. Fungujeme jako centrum celoživotního učení s moderním technickým vybavením školy a řadou unikátních výukových prostor. V současné době nabízíme žákům ZŠ celou škálu vzdělávacích aktivit na úseku tříletých i čtyřletých oborů vzdělání v oblasti energetiky, elektrotechniky, elektroniky, autoopravárenství, průmyslové chemie, farmacie, ekonomiky, podnikání i veřejnosprávních činností a dále také v oborech služeb a umělecko-řemeslných. Vedoucí pracovníci školy i její zaměstnanci se snaží školu posouvat dopředu, zlepšovat podmínky pro přípravu středoškolských odborníků pro praxi a připravit naše absolventy na náročné podmínky trhu práce nejen v ČR, ale i v zemích EU. Proto je důležité zapojení školy do různých národních i mezinárodních projektů, účast managementu i zaměstnanců školy na stážích a výměnných pobytech ve významných institucí v ČR i v zahraničí a trvalé sledování trendů rozvoje naší společnosti.
www.copth.cz

Přijímací řízení

Tříleté obory vzdělání: bez přijímacího řízení; u oborů vzdělání Zlatník a klenotník a Umělecký rytec se konají talentové zkoušky + bodové hodnocení výsledků ze ZŠ Čtyřleté obory vzdělání: testy CERMAT, bodové hodnocení výsledků ze ZŠ; u oboru vzdělání Fotograf - testy CERMAT, bodové hodnocení výsledků ze ZŠ + doložení 8 fotografií na volné téma (promítá se do hodnocení) Nástavbové studium: testy CERMAT, bodové hodnocení výsledků ze SŠ

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
911
Přijatí:
690
Ulice:
Poděbradská 1/179
Obec:
Praha 9
PSČ:
19000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
riub5cq
Tel:
266 039 035, 266 039 325
E-mail 1:
copth@copth.cz
E-mail 2:
kovalsky@copth.cz
Web:
http://www.copth.cz
Ředitel:
Mgr. Josef Ležal
Denní

Ke stažení