Karta školy

Jsme moderní respektovanou veřejnou střední školou s vysokým kreditem a skvělými studenty.

SOŠ pro administrativu Evropské unie je příspěvková organizace zřizovaná hlavním městem Prahou, která připravuje žáky v pěti vzdělávacích programech: provoz diplomatických služeb, právní administrativa, mediální komunikace, řízení lidských zdrojů a bankovnictví. Školu navštěvuje 860 žáků. Disponuje vlastní školní jídelnou a domovem mládeže o kapacitě 100 míst. Škola je mezinárodně certifikována (IES) jako „špičková instituce s mezinárodní zkušeností“.
Žáci v rámci studia absolvují souvislé odborné praxe, které se konají jak v České republice, tak i v zahraničí. Česká školní inspekce školu hodnotí jako příkladnou ve všech sledovaných oblastech. Již 18 let připravujeme žáky v programech zaměřených na diplomacii, veřejnou správu, ekonomiku a právo. Naše programy jsme vždy otevírali jako první škola v zemi. Výjimečná je atmosféra v naší škole, která je velmi přátelská a otevřená. Naši studenti dosahují výborných výsledků při studiu i u maturitních zkoušek. Úspěšní jsou i v dalším studiu na vysokých školách. Vynikáme i v množství zahraničních aktivit. Jedinečná je hrdost studentů a absolventů na školu, jejich ochota pracovat pro školu v prezentačních týmech a zapojovat se do různých projektů a aktivit.

Přijímací řízení

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a jejích aplikací. Školní přijímací zkouška se nekoná.
Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Maximálně 40 % tvoří hodnocení uchazeče podle známek na vysvědčení z prvního pololetí devátého ročníku základní školy, případně z odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.
V rámci přijímacího řízení bude pořadí uchazečů stanoveno podle přidělených bodů. Za hodnocení jednotné přijímací zkoušky je možné získat maximálně 100 bodů, za hodnocení výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání mohou žáci získat maximálně 30 bodů. Maximálně je tedy možné získat v přijímacím řízení 130 bodů.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
607
Přijatí:
385
Ulice:
Lipí 22/1911
Obec:
Praha 9
PSČ:
19300
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
jxrmx55
Tel:
281 012 711
E-mail 1:
skola@skolaeupraha.cz
Web:
http://www.skolaeupraha.cz
Ředitel:
PhDr. Roman Liška, MBA
Denní

Ke stažení