Karta školy

Navazujeme na vše pozitivní z minulosti i současnosti. Propojujeme tradici - kreativitu - kvalitu. Motto: „Nehledejme ideální školu, ale vylepšujme tu vlastní“

Škola je státní, školné se neplatí. Škola sídlí ve starší funkcionalistické budově z 30. let v zahradní části Kobylis v příjemném, klidném a bezpečném prostředí pár kroků od stanice metra Kobylisy.
Základy současného vzdělávacího programu vznikly v 60. letech minulého století. Škola nabízí perspektivní vzdělávací nabídku reagující na zvyšující se úroveň poskytovaného vzdělání s odpovídajícím materiálním zázemím v době digitální společnosti dle potřeb trhu práce.
Zajímavá a specifická skladba oborů umožňuje vzájemnou kreativní spolupráci. Tým zkušených pedagogů a řada kvalitních žáků dává vzniknout podnětnému tvůrčímu prostředí. Žáci pracují v ateliérech, dílnách, odborných i klasických učebnách. V zahradě školy máme venkovní ateliér a hřiště.
Obory:
Grafický design (4 roky, zakončené maturitní zkouškou)
Knihkupecké a nakladatelské činnosti (4 roky, zakončené maturitní zkouškou)
Ekonomika a podnikání (4 roky, zakončené maturitní zkouškou)
Informační služby (4 roky, zakončené maturitní zkouškou)
Aranžér (3 roky, zakončené závěrečnou zkouškou)
Propagace (2 roky, nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou)
Vzdělání je poskytováno výhradně v denní formě.
Úspěšní absolventi maturitních oborů jednak pokračují ve studiu na VŠ, jednak nacházejí uplatnění v praxi. Žáci vyučení v oboru Aranžér mohou pokračovat v nástavbovém studiu oboru propagace nebo nastoupit do zaměstnání v oblastech obchodu, výstavnictví a propagace.
V rámci výuky se žáci zapojují do práce v reálném prostředí, navazují kontakty s potenciálními zaměstnavateli. Škola se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce, žáci mají možnost získat praktické zkušenosti i v zahraničí.
Mimopražským žákům pomáháme zajistit ubytování v domovech mládeže. Stravování je možné ve školní jídelně v sousední ZŠ.

Přijímací řízení

Veškeré další informace ohledně přijímacího řízení podá Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. na tel . 284 690 554, e-mail: zahradkovar@ssnahorni.cz
Pro obor Grafický design: Přihlášky ke vzdělávání v oboru grafický design se odevzdávají do 30. listopadu 2020, Přihlášku je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně v kanceláři zástupců či na recepci školy, která je k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 18:00. V přihlášce se uvádí chování a prospěch ze základní školy, a to za 1. a 2. pololetí 7. třídy a 1. pololetí. 8. třídy. Do hodnocení prospěchu nelze zahrnout hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Domácí práce se odevzdávají ve středu 16. 12. 2020 v době od 9:00 do 15:00 (místo odevzdání bude upřesněno na recepci školy).
Pro ostatní obory: Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají do 1. března 2021. Vice informací najdete na našich stránkách www.ssnahorni.cz

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
537
Přijatí:
272
Ulice:
U Měšťanských škol 1/525
Obec:
Praha 8
PSČ:
18200
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
syrycd9
Tel:
284 684 180, 284 684 190
E-mail 1:
ssnahorni@ssnahorni.cz
E-mail 2:
baugustinova@gmail.com
Web:
http://www.ssnahorni.cz
Ředitel:
Ing. Hana Pavelková
Denní

Ke stažení