Karta školy

Pomozme tak, aby to dokázali sami.

Střední škola je zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP). Výuka probíhá v malých kolektivech s individuálním přístupem speciálních pedagogů. Žáci se zdravotním postižením vedeni k plné samostatnosti a nezávislosti.
Školní vzdělávací program v oboru 53-44-M/03 Asistent zubního technika je ukončen maturitní zkouškou. Tvorba speciálně upravených studijních materiálů, praktická výuka v moderní laboratoři.
Při výuce jsou využívány dva komunikační kódy: český jazyk a český znakový jazyk. Výuka probíhá za přítomnosti tlumočníka.

Přijímací řízení

Vedle jednotné přijímací zkoušky je také pohovor spojený se zkouškou manuální zručnosti (malování jednoduchého obrazce, modelace z plastelíny a kroucení měkkého drátu).
SLEDUJTE NA: http://www.vymolova.cz/stredni-skola/prijimaci-rizeni a informace na: vymolova.cz, kontaktní mail: david.jorda@vymolova.cz

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
8
Přijatí:
6
Ulice:
Výmolova 169/2
Obec:
Praha 5
Datová schránka:
8jtyftk
Tel:
251 554 763
E-mail 1:
janosmyk@seznam.cz
E-mail 2:
skola@vymolova.cz
Web:
http://www.vymolova.cz/
Denní

Ke stažení