Karta školy

Snažíme se našim žákům poskytovat co nejlepší vzdělání, přičemž přihlížíme k jejich specifickým vzdělávacím potřebám.

Střední škola Aloyse Klara vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Svým zaměřením navazuje na tradici Aloyse Klara ve vzdělávání nevidomých. Koncepce školy je v souladu se současnými trendy vzdělávání osob s různými handicapy. Budova školy je postavena v Praze – Krči na pozemku, kde se kromě odpočinkové zahrady nachází i nová víceúčelová sportovní hala a nově vybudované sportoviště. Jeho součástí je běžecká dráha, sektor pro skok daleký, sektor pro vrh koulí, dva beachvolejbalové kurty a víceúčelové hřiště. V budově jsou umístěny učebny odborného výcviku, odborné učebny a učebny teoretických předmětů, malá tělocvična a posilovna, školní jídelna a internát.
Na zahradě jsou vybudované dvě venkovní učebny, posezení u ohniště a odpočinková aromatická zahrada. Naše škola vychází z tradice výchovy a vzdělávání osob se zrakovým postižením, a to především s důrazem na profesní přípravu. Cílem je dosažení takové odborné úrovně, která je dostatečná pro uplatnění na trhu práce. Naši absolventi získávají možnost ucházet se o zaměstnání ve výrobních dílnách, firmách a podnicích, či možnost osamostatnit se a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Naši žáci mohou též pokračovat ve studiu, po složení maturitní zkoušky dále své vědomosti a dovednosti rozšiřovat na vysokých či vyšších odborných školách a zvyšovat si tak svoji kvalifikaci.
V současné době je naše škola schopna poskytnout úplné střední odborné vzdělání žákům se širokým spektrem specifických vzdělávacích potřeb, dokážeme upravit podmínky vzdělávání tak, aby byl každému z žáků umožněn maximální možný rozvoj jeho schopností a dovedností. Naše škola je bezbariérová, jako internátní je schopna poskytnout vzdělávání žákům z celé České republiky. Jsme schopni zajistit organizačně, metodicky i personálně vzdělávání žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním, vzdělávání žáků se zrakovým i sluchovým postižením včetně žáků nevidomých či neslyšících, žáků s tělesným postižením včetně vozíčkářů, žáků s mentálním i kombinovaným postižením, žáků s autismem a s narušenou komunikační schopností, žáků s poruchami chování a s ADHD, žáků se specifickými poruchami učení, s chronickou či dlouhodobou nemocí a těm, kteří mají z dalších důvodů doporučené vzdělávání v malém kolektivu.

Galerie

Tato škola bohužel neposkytla žádné fotografie.

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
128
Přijatí:
69
Ulice:
Vídeňská 756/28
Obec:
Praha 4
Tel:
241 726 334
E-mail 1:
vrtal@aklar.cz
E-mail 2:
kovarikova@aklar.cz
Web:
https://piskorova.edupage.org/
Denní