Karta školy

Filozofií školy je co nejtěsnější propojení školy se životem.

Naše škola je určena žákům, kteří úspěšně absolvovali 9 let školní docházky a jsou zdravotně způsobilí vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání. Přijímáni budou uchazeči s mentálním postižením a závažnými vývojovými poruchami učení. Odborný výcvik žáků je zajišťován ve škole, odloučených pracovištích školy a ve spolupráci se sociálními partnery.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli OU Vyšehrad.
Kritéria přijímacího řízení:
Řádně vyplněná přihláška potvrzená lékařem. Splněná povinná školní docházka. Aktuální písemné doporučení ke vzdělávání z vyšetření uchazeče školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum). Bezproblémové chování uchazeče. Přednostně budou přijímáni žáci s lehkým mentálním postižením a to do jednotlivých oborů vzdělání kategorie E. Do praktické školy dvouleté budou přijímáni zejména uchazeči se středně těžkým mentálním postižením. Upřednostněni při přijímání ke vzdělávání budou uchazeči posledního ročníku ZŠ.

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
205
Přijatí:
139
Ulice:
Vratislavova 6/31
Obec:
Praha 2
PSČ:
12800
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
hwzx86z
Tel:
224 921 825, 737 841 695
E-mail 1:
info@ouvysehrad.cz
E-mail 2:
veverova@ouvysehrad.cz
Web:
http://www.ouvysehrad.cz
Ředitel:
Mgr. Josef Filip
Denní
Večerní

Ke stažení