Karta školy

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Naši školu navštěvují žáci s různými stupni sluchového postižení a s nimi i žáci s logopedickými a řečovými vadami. Uchazeči mohou volit mezi gymnáziem a informačními službami. Velkou výhodou studia u nás je nízký počet žáků ve třídě, je tak zaručen individuální přístup. Žáci s předpoklady pro vysokoškolské studium mohou nastartovat kariéru na našem gymnáziu. Absolventi SOŠ se uplatní jako zaměstnanci knihoven, informačních středisek, kulturních institucí či při práci s informačními systémy.

Přijímací řízení

Přijímací řízení je organizováno podle ustanovení § 59 – 61 školského zákona a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách.
Nejpozději do konce ledna jsou podmínky a kritéria přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy.
Jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a matematiky.
Obsah zkoušek je stanoven v rámci učiva RVP – ZV.
Forma přijímacího řízení: písemná přijímací zkouška

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Ulice:
Ječná 530/27
Obec:
Praha 2
PSČ:
12000
Tel:
224 942 153
E-mail 1:
skola.jecna@jecna27.cz
Web:
https://www.jecna27.cz/
Ředitel:
PhDr. Olga Maierová
Denní