Karta školy

Ano, má to smysl. Staňte se profesionály v těch nejdůležitějších oblastech.

Střední zdravotnická škola Ruská, škola s dlouholetou tradicí s prestižním vzděláváním v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a bezpečnostně právním oboru. Poskytujeme moderní vzdělání v nadstandardně vybaveném prostředí. Učíme dle nejmodernějších poznatků v oblastech jak zdravotních, sociálních, tak i v oblasti bezpečnostně právních. Participujeme na projektech tuzemských i zahraničních. Praktická výuka probíhá u našich partnerů, spolupracujeme s prestižními pražskými fakultními nemocnicemi, s sociálními službami (domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem, dětskými skupinami, atp.) s PČR s MP, armádou ČR, atp.
Významná je spolupráce se zahraničím, kde pravidelně probíhají naše odborné stáže. Intenzivně spolupracujeme se zřizovatelem – Magistrátem hl. m. Prahy. Podílíme se na dění na Praze 10, spolupracujeme i s ostatními pražskými středními školami, se školami vysokými a naši zkušení učitelé se zapojují do přípravy budoucích učitelů. Na škole vyučujeme několik studijních oborů, jejichž absolventi se uplatní velice dobře na trhu práce. Vyučujeme i jeden studijní obor zakončený učňovskou zkouškou. Ve spektru vyučovaných oborů jsou studijní programy zaměřené na přípravu pro další studium na vysokých školách i programy zaměřené pro získání odborné kvalifikace. Pro praktický život je nesmírně důležité zvolit si profesi, která je v souladu s potřebami trhu práce.

Přijímací řízení

Příjímací řízení je v souladu s pokyny MŠMT. Podrobné informace o příjímacím řízení naleznete na našich internetových stránkách.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
420
Přijatí:
188
Ulice:
Ruská 91/2200
Obec:
Praha 10
PSČ:
10000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
rzbybuq
Tel:
246 090 805, 246 090 804
E-mail 1:
sekretariat@szs-ruska.cz
E-mail 2:
burda@szs-ruska.cz
Web:
http://www.szs-ruska.cz
Ředitel:
PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.
Denní
Večerní