Karta školy

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení. Absolventi střední školy získávají úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Absolventi vyšší odborné školy zdravotnické získávají vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem. Školní vzdělávací programy (ŠVP) pro všechny obory jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy. Škola je vybavena množstvím velmi kvalitních učebních pomůcek a videotechnikou. Odborné učebny jsou vybaveny nadstandardně, což je vysoce oceňováno i zahraničními delegacemi z různých škol. Na škole vyučují zkušení interní učitelé a externí učitelé – lékaři a specialisté z různých oborů medicíny. Odborná praxe probíhá na vybraných pracovištích v různých zdravotnických nebo smluvních zařízeních v Praze i mimo Prahu. Výuka je doplňována řadou exkurzí na specializovaná pracoviště (je velmi oceňováno studenty). Škola organizuje poznávací i vzdělávací zájezdy do zahraničí. Na škole pracuje výchovný poradce a psycholog, kteří poskytují individuální pomoc studentům při jejich problémech studijních, adaptačních i osobních. Studenti mají k dispozici školní jídelnu, kulturní sál, knihovny (beletrie i odborné publikace), studovnu, hřiště a dva sodobary (zdarma) pro zajištění pitného režimu. Vyučované cizí jazyky: Angličtina, němčina, francouzština (obor Zdravotnické lyceum), v 1. ročníku jazyk latinský (povinný). Nabízené zájmové kroužky: Klub mladých diváků, Klub přátel Prahy a výtvarného umění. Škola nemá vlastní ubytovací kapacity.

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška je stanovena v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a určuje obsah a termíny konání jednotné zkoušky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. PODMÍNKY PŘIJETÍ 1. Hodnocení chování: velmi dobré 2. Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ) 3. Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
552
Přijatí:
162
Ulice:
5. května 51/200
Obec:
Praha 4
PSČ:
14000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
pjmc2ux
Tel:
244 105 001, 244 105 007
E-mail 1:
zdravotnickaskola@centrum.cz
Web:
http://www.zdravotnickaskola5kvetna.cz
Ředitel:
PhDr. Mária Janáková, Ph.D.
Denní

Ke stažení