Karta školy

Kouzlit v kuchyni se může naučit každý, my však Vaši snahu nasměrujeme na cestu ke kulinářskému umění....

Středisko praktického vyučování poskytuje odborný výcvik žákům středních škol a další související služby v dynamicky se rozvíjejícím oboru gastronomie. Na území hlavního města Prahy úzce spolupracujeme se středními školami (primárně se Středním odborným učilištěm gastronomie, se sídlem Praha 10, U Krbu 521/45), které poskytují vzdělání v oborech kuchař - číšník a cukrář. Pro naše žáky je vlastními kapacitami zajištěno praktické vyučování, které se vyznačuje moderním pojetím vzdělávacího obsahu, individuálním přístupem ke každému žákovi a důrazem na využití získaných znalostí z teoretického vyučování v praxi. Naši mistři odborného výcviku se průběžně vzdělávají pod dohledem známých osobností současné české gastronomie, aby mohli našim žákům předat ucelený, vyvážený a v následném profesním životě využitelný koncept kuchařského a cukrářského umění.
Středisko praktického vyučování v rámci své vzdělávací činnosti významných způsobem podporuje a motivuje své žáky k zájmu o zvolený obor, a to především spoluprací s významnými českými kuchaři (Zdeněk Pohlreich), cukráři (Iveta Fabešová z IF Café, Helena Fléglová z HF Pastry Academy) a odborníky na výživu. V rámci nácviku základních kuchařských technik a praktických dovedností je využíváno vlastní zařízení školního stravování, které je svým rozsahem jedním z významných dodavatelů školních obědů na území hlavního města Prahy. V zimních měsících je možná realizace praktického vyučování ve vlastním objektu v Jizerských horách, kde se žáci seznámí nejenom s chodem ubytovacího a stravovacího zařízení jakožto celku, ale poznají i specifičnost gastro provozu v lyžařské sezóně. Naši žáci se dále mohou za dohledu gastronomických profesionálů zúčastnit mnoha tuzemských i zahraničních soutěží, v rámci kterých mohou porovnat své dosavadní vědomosti a dovednosti se začínajícími kuchaři či cukráři.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Ulice:
Jana Masaryka 19/0
Obec:
Praha 2
PSČ:
12000
Tel:
777 977 990
E-mail 1:
spv@sspv.cz
E-mail 2:
info@sfood.cz
Web:
http://www.sspv.cz/
Ředitel:
Mgr. Jan Stejskal
Denní