Karta školy

Otevíráme našim studentům bránu k budoucnosti.

Střední pedagogickou školu Futurum založili v roce 1991 manželé Marečkovi s vizí vybudovat kvalitní školu s rodinnou atmosférou, kde bude vše založené na zájmu o žáky a výchově ke zdravému sebevědomí. Dosahují toho tím, že ve škole vytváří prostředí, ve kterém je uplatňován demokratický styl řízení a vztahy mezi žáky, rodiči a školou jsou postaveny na vzájemné důvěře. Prioritou vzdělávací práce je motivace žáků k soustavnému vzdělávání a vytváření správného životního stylu.

Škola také přistupuje individuálně k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a zdravotními problémy. Během fungování školy se podařilo vytvořit stabilizovaný pedagogický sbor s plnou odbornou kvalifikovaností a s příznivým věkovým složením. Na škole pracuje také školní psycholožka, která pomáhá žákům řešit jejich studijní i osobní život.

V roce 2019 po společné domluvě s manželi Marečkovými, vstoupil do školy Tomáš Jízdný jako druhý společník. Pan Jízdný se věnuje investování do zajímavých vzdělávacích projektů a firem. Kromě toho má několikaleté zkušenosti s řízením a provozem škol. Jeho hlavním úkolem je pomáhat udržovat kvalitu a tradici školy a zároveň přicházet s novými inovacemi, aby škola Futurum držela krok s rychle se měnící dobou a dokázala své žáky co nejlépe připravit do jejich života.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška denní formy studia oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum má 2 části:

1. Jednotná přijímací zkouška (písemný test z ČJL, MAT a její aplikace) – dopoledne

2. Školní přijímací zkouška – motivační pohovor Termíny pro vykonání jednotné přijímací zkoušky (písemný test ČJL, MAT a její aplikace) a školní přijímací zkoušky

Ve školním roce 2020/2021 stanovilo MŠMT termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na pondělí 12. 4. 2021 a úterý 13. 4. 2021. Pozvánky k jednotné PZ a školnímu kolu spolu s bližšími informacemi budou zaslány poštou a e-mailem. Více podrobností k přijímacímu řízení najdete na https://spgsfuturum.cz/pro-uchazece/

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
104
Přijatí:
60
Obec:
Praha 10
PSČ:
10200
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
yui45k3
Tel:
272 650 588, 606 920 502
E-mail 1:
alena.mareckova@spgs-futurum.cz
E-mail 2:
mareckovaa@centrum.cz
Web:
http://www.spgs-futurum.cz
Ředitel:
Ing. Alena Marečková
Denní
Dálkové