Karta školy

Cesta k celoživotnímu vzdělávání

Gymnázium Voděradská je státní škola s dlouholetou tradicí. Hlavním cílem je především příprava žáků ke studiu na vysokých školách (letošní úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ je 95%). Na zdejším gymnáziu působí vysoce kvalifikovaný a stabilizovaný pedagogický sbor. Výuka probíhá podle osnov osmiletého (po ukončení 5. ročníku ZŠ), šestiletého (po ukončení 7. ročníku ZŠ) a čtyřletého (po ukončení 9. ročníku ZŠ) studijního cyklu. Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky. Zaměření školy je všeobecné.
Ve vyšších ročnících si studenti dle svého zájmu a specializace vybírají z nabídky více než 60 volitelných předmětů a seminářů. Cílem je poskytnout studentům nadstandardní znalosti. Při vzdělávacím procesu jsou využívány moderně vybavené odborné učebny. K naší specialitě patří i dvě letní učebny, které jsou součástí školní zahrady. Získané poznatky si žáci mohou individuálně prohlubovat v nově rekonstruované studovně a knihovně školy. Na zdejší škole se vyučuje dvěma cizím jazykům (nabízíme AJ, NJ, FJ, ŠJ, volitelně pak latinu, ruštinu).
Výuku vedou kvalifikovaní středoškolští učitelé a zahraniční lektoři. Pravidelně pořádáme reciproční a výukové zájezdy do zahraničí. K dispozici máme tři moderně zařízené počítačové učebny. Ke sportovnímu vyžití slouží profesionálně vybavená posilovna, dvě tělocvičny a nově zrekonstruované hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhou. Obzvláště populární jsou mezi našimi studenty pravidelné sportovní kurzy a školní soutěže.
Škola je též zapojena do mezinárodních projektů The Globe, European Youth Parliament, Comenius pod názvem „What we need is Europe: united in diversity“ a Jugend Debatiert International. Spolupracujeme s American Center a British Council. Organizujeme pro studenty zahraniční stáže do Něměcka a Francie. Pamatujeme i na aktivní využití volného času. Nabízíme rozvoj talentu v oblasti estetické výchovy a sportovní (keramická dílna, sborový zpěv, kroužek tenisu), práci ve školním časopise atd. Snažíme se přispívat k utváření osobnosti mladého člověka s ohledem na jeho individuální zájem.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška pro víceleté studium se skládá z jednotné zkoušky a školní zkoušky.
Jednotná přijímací zkouška je tvořena testy z českého jazyka a matematiky.
Školní zkouška obsahuje test z anglického jazyka.
Přijímací zkouška pro čtyřleté studium se skládá z jednotné zkoušky, která je tvořena testy z českého jazyka a matematiky.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
555
Přijatí:
90
Ulice:
Voděradská 2/900
Obec:
Praha 10
PSČ:
10000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
wkdx6ha
Tel:
274 817 655
E-mail 1:
info@gymvod.cz
E-mail 2:
lebedova@gymvod.cz
Web:
http://www.gymvod.cz
Ředitel:
Mgr. Jitka Fišerová
Denní

Ke stažení