Karta školy

Otevřený prostor vzdělávání

Střední průmyslová škola v Praze 10, Na Třebešíně je školou s bohatou tradicí (činnost zahájena roku 1973). Škola se nachází v hezkém a klidném prostředí Malešického parku s výhodným spojením ze stanice metra Želivského. Výjimečnost školy je dána nejenom velikostí komplexu několika školních budov a umístěním, ale především rozsahem poskytovaných služeb. Školní komplex je tvořen osmi navzájem propojenými objekty, v nichž jsou situovány učebny teoretické výuky, odborné učebny, laboratoře, přednáškový sál, multimediální učebny, školní dílny, dvě tělocvičny a plavecký bazén.
Důležitou součástí komplexu je školní jídelna s kuchyní a domov mládeže s možností celodenního stravování. Vedle služeb souvisejících se vzděláváním škola poskytuje rovněž služby stravovací a ubytovací. K výjimečnosti školy přispívá rozsah a kvalita jejího vybavení, díky kterému má téměř nadstandardní podmínky pro vzdělávání.
Škole se daří připravovat své absolventy jak ke studiu na vysokých školách, tak absolventy konkurenceschopné na trhu práce, na němž nacházejí velmi dobré uplatnění. V současnosti škola nabízí vzdělávání v maturitních oborech: Informační technologie, Strojírenství a Technické lyceum. Počínaje školním rokem 2021/2022 bude studijní nabídka rozšířena o nový obor Gymnázium se zaměřením na informační technologie. Školu rovněž charakterizuje vysoká míra využívání výpočetní techniky v řadě předmětů napříč všemi obory (např. technické kreslení, praktická a laboratorní cvičení, kontrola a měření, matematika, elektrotechnika, programování CNC strojů).
Díky cílené spolupráci se sociálními partnery (např. 3 E Praha Engineering, a. s.) se škole daří držet tzv. „krok s dobou“. Ve výuce se běžně objevují technologie jako je IoT (internet věcí), aditivní výroba (3D tisk a 3D sken), VR/AR (virtuální a rozšířená realita), CAD a CGI 3D modelování a vizualizace, automatizace a mechatronika. Domov mládeže. Umožňuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Dva pokoje tvoří jednu obytnou buňku, jejíž součástí je předsíň, umývárna, WC a sprchový kout. Ubytovaným žákům je k dispozici přístup na internet a další prostory školy (bazén, venkovní hřiště, tělocvičny).
Certifikáty a statuty školy: Haas Technical Education Center (HTEC) - CNC obrábění, Centrum moderních technologií ve škole (STIC) - ve spolupráci s firmou Microsoft, Microsoft IT ACADEMY a MSDN Academic Alliance Program, Autodesk ACADEMIA, Cinema Academy Program, CISCO Academy, SolidWorks CAD/CAM, SurfCAM.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení uchazeči (bez ohledu na obor, do kterého se přihlašují) konají jednotné přijímací zkoušky (zajišťuje CERMAT) z matematiky a českého jazyka. Školní přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (ZŠ), výsledků jednotné přijímací zkoušky a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, předpoklady, zájem uchazeče o zvolený obor. Kritéria přijímacího řízení škola zveřejňuje na svých webových stránkách (www.trebesin.cz).

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
328
Přijatí:
204
Ulice:
Na Třebešíně 69/2299
Obec:
Praha 10
PSČ:
10000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
q3ckgad
Tel:
222 355 555, 222 355 550
E-mail 1:
sps@trebesin.cz
E-mail 2:
bauer@trebesin.cz
Web:
http://www.trebesin.cz
Ředitel:
Mgr. Luboš Bauer
Denní

Ke stažení