Karta školy

Projektové vyučování jako základ pro moderní společnost 21. století je v posledních letech velmi atraktivním a rezonujícím tématem ve společnosti. Studenty pozitivně motivujeme k sebevzdělávání.

Projektové vyučování jako základ pro moderní společnost 21. století je v posledních letech velmi atraktivním a rezonujícím tématem ve společnosti. Odborné výzkumy potvrzují, že co si na vlastní kůži vyzkoušíme a zažijeme, to si i nejdéle pamatujeme. Pražské humanitní gymnázium se projektového vyučování nebojí a posouvá již dílčí počínající záblesky opět o kousek dál. Propojováním humanitních a přírodovědných předmětů do bloků, chceme docílit, aby se naši žáci stali konkurenceschopnými ve svém životě. Za použití moderních metod ve vyučování dosahují naši studenti nadprůměrných výsledků ve srovnání se studenty ostatních gymnázií v zemi. Studenty chceme vždy pozitivně motivovat tak, aby do školy chodili rádi a výuka je bavila. Jsme sice učitelé, ale také obyčejní lidé, kteří někdy dělají chyby, a proto s chybami pracujeme i ve výuce. Je zapotřebí umět vést konstruktivní dialog, pokusit se napravit, co se nám nepodařilo a poučit se do budoucna. Společně s našimi pedagogy, studenty a jejich rodiči se snažíme utvářet milé rodinné prostředí s příjemnou atmosférou, ve kterém má každý své místo a každého hlas je slyšet. Studentům umožňujeme rozvíjet se v oborech, které je primárně zajímají, ale i přesto si uvědomujeme důležitost všeobecného přehledu ve všech oblastech středoškolského vzdělávání. Studenti ve vyšších ročnících plní praxe v odvětvích, která jsou jim blízká. Podporujeme tak individualitu našich studentů, probouzíme v nich kreativitu a vedeme je ke vzájemné kooperaci a respektu.

Přijímací řízení

Uchazeči musí projít testem všeobecných znalostí a studijních předpokladů. Prokáží v sestaveném portfoliu zájem o studiu na našem gymnáziu. Zúčastní se ústního pohovoru s ředitelkou školy. Pokud budou zachovány jednotné přijímací zkoušky musí uspět i u těchto zkoušek. Hranicí pro přijetí je napsání testů na 60 %.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ne
Celkem:
192
Přijatí:
64
Ulice:
Svatoslavova 4/333
Obec:
Praha 4
PSČ:
14000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
7fsmwa9
Tel:
703 141 131
E-mail 1:
info@phgymnazium.cz
Web:
http://www.phgymnazium.cz
Ředitel:
Mgr. Rostislav Konopa
Denní
Dálkové