Karta školy

Klademe důraz na individuální potřeby žáků, bezstresové prostředím, malý počet žáků ve třídách, rodinný charakter školy.

GYMNÁZIUM BRATŘÍ ČAPKŮ Nabízí úplné střední všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou v humanitní a umělecko-výtvarné oblasti. Specializujeme se především na výuku: Literární – důkaz na rozvíjení schopnosti práce s jazykem, včetně výuky tvůrčího psaní, mytologické pojetí výuky literatury Výtvarnou – malba, kresba, grafika, design, počítačová grafika Cizích jazyků - anglický, francouzský, latinský – konverzace s rodilými mluvčími, účast v mezinárodních projektech, příprava k mezinárodním zkouškám Společenských věd – psychologie, moderní dějiny, filozofie, právo, rétorika, sociologie/antropologie a další Zájmovou – široká nabídka volitelných předmětů (průvodcovství, tvůrčí psaní, výtvarná praktika, žurnalistika a další) PRVNÍ ČESKÉ SOUKROMÉ STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Nabízí: Tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem – Kadeřník, Cukrář, Truhlář, Potravinářská výroba, Truhlářské práce, Vlásenkář a maskér – pro tyto učební obory zajišťujeme kompletní přípravu jak teoretickou, tak i praktickou, která probíhá v odborných učebnách, kadečnické a maskérském salonu a na pracovištích smluvních firem Nástavbové studium – obor Podnikání a Vlasová kosmetika zakončené MZ pro absolventy SOU (denní a dálková forma)

Přijímací řízení

Gymnázium (jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka, školní přijímací pohovor) Vlasová kosmetika (jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka, školní přijímací pohovor) Podnikání (jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka, školní přijímací pohovor) Kadeřník (ukázka praktických dovedností) Truhlář/Truhlářská a čalounická výroba (ukázka praktických dovedností) Cukrář/Potravinářská výroba (motivační pohovor) Vlásenkář a maskér (talentová zkouška)

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
157
Přijatí:
102
Ulice:
Trhanovské náměstí 8/129
Obec:
Praha 10
PSČ:
10200
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
vxg9bzp
Tel:
606 709 781
E-mail 1:
skola@gbc-pcssou.cz
E-mail 2:
celko@gbc-pcssou.cz
Web:
https://www.gbc-pcssou.cz
Ředitel:
Mgr. Alena Ondráková
Denní
Dálkové