Karta školy

Škola se snaží vést žáky k tomu, aby ve vzdělávání viděli smysl a celoživotní úkol. Usilujeme o to, aby žáci získali takové odborné znalosti, aby pochopili podstatu jevů a dávali věci do souvislostí.

Naším cílem je budovat moderní školu pro 21. století. Klademe důraz na odbornost a vedení žáků umět získané odborné znalosti a dovednosti aplikovat v nových situacích. Sestavili jsme přitažlivý obsah školních vzdělávacích programů oborů Elektrotechnika a Informační technologie, což dokládají specializace, které si žáci volí od 3. ročníku. Vzdělávací proces je dobře promyšlený, moderní vybavení a úzká spolupráce s partnerskými firmami pomáhají přiblížit proces učení praxi. Se zástupci partnerských firem se žáci každoročně setkávají na Dni zaměstnavatelů, který škola pořádá.
Žáci ve 2. a 3. ročníku absolvují odbornou praxi ve firmách, ti nejlepší vyjíždějí na třítýdenní stáž do Velké Británie či Irska, vybraní žáci mají možnost absolvovat až tříměsíční zahraniční stáž. Škola má statut fakultní školy dvou fakult Českého vysokého učení technického v Praze. V procesu učení dbáme o posilování jazykových, čtenářských a matematických kompetencí. Zvýšili jsme hodinovou dotaci anglického jazyka o konverzaci s rodilým mluvčím a matematiky a českého jazyka o přípravu na maturitní zkoušku. Podporujeme nadané žáky, např. individuálním vzdělávacím plánem, zapojováním do soutěží nebo zpracováním samostatných (maturitních) prací. Nezapomínáme ani na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytována podpora dle doporučení poradenského zařízení.
V průběhu studia žáci mohou získat mezinárodně uznávané certifikáty (ECDL, CISCO), zkoušky z vyhlášky 50/78 Sb., používat vybraný software od firmy Microsoft apod. Pro žáky organizujeme celou řadu exkurzí, sportovních a kulturních akcí. Pozornost věnujeme také budování vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogy, mezi pedagogy navzájem, pedagogy a rodiči žáků. Ve škole se snažíme vytvářet příjemné a bezpečné prostředí, zdravé a tvořivé klima, podmínky pro spolupráci a partnerství. Zajištění bezpečí, prevence, integrace je pro nás samozřejmostí.
Chceme z našich žáků vychovat samostatné osobnosti, které mají schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch nejen vlastní, ale i druhých, které jsou ochotny pomoci druhým a vyznávají vysoké morální hodnoty. Osobnosti, které budou široce uplatnitelné v praxi, a to jak po absolvování středoškolského studia, tak vysokoškolského. Studijní program všech oborů v denním čtyřletém studiu je určen absolventům základních škol a žákům víceletých gymnázií a je zakončený maturitní zkouškou.

Přijímací řízení

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít jednu třídu oboru Elektrotechnika (30 žáků) a tři třídy oboru Informační technologie (90 žáků). Studium je vhodné pro chlapce a dívky, kteří jsou technicky zaměření, baví je matematika, přemýšlí v souvislostech a rádi se učím novým věcem. Přihlášky ke studiu přijímáme do 1. března 2021. Pokud epidemiologická situace dovolí, od února budeme pořádat přípravné kurzy. Kritéria přijetí tvoří
a/ hodnocení výsledků předchozího vzdělávání a hodnocení dalších skutečností (započítáme bonusové body za mimoškolní aktivity, úspěšnost v soutěžích apod.) a
b/ hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se koná z matematiky a českého jazyka. Kritéria pro první kolo přijímacího řízení budou zveřejněna na našich webových stránkách www.uzlabina.cz ke konci ledna 2021 poté, co ministerstvo školství upřesní pravidla konání jednotné přijímací zkoušky. Své dotazy pište na emailovou adresu info@uzlabina.cz.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
342
Přijatí:
208
Ulice:
V úžlabině 23/320
Obec:
Praha 10
PSČ:
10000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
k63zt5p
Tel:
274 016 213
E-mail 1:
info@uzlabina.cz
E-mail 2:
hellebrand@uzlabina.cz
Web:
http://www.uzlabina.cz
Ředitel:
PhDr. Romana Bukovská
Denní

Ke stažení