Karta školy

Jsme vstupenkou do Vaší profese! Nabízíme kvalitní, moderní studium. Především ale nadstandardní objem praxe v průběhu studia. Toto vytváří jistotu Vašeho budoucího profesního uplatnění na trhu práce.

Jsme školou s dlouholetou zkušeností se vzděláváním sociálních pracovníků a sociálních pedagogů. Nabízíme nejen kvalitní studium, ale již v průběhu studia i souvislou odbornou praxi až 700 hodin a aktivní účast na specializovaných přednáškách. V rámci studia budete ve vzájemné interakci se svými potenciálními zaměstnavateli. Studium je doplněno aktivní účastí na konferencích, akcích pro podporu zaměstnanosti - JOB DAY, setkání se sociálními partnery, odborných kurzech a seminářích dalšího profesního vzdělávání realizovaných naší školou. V průběhu studia můžete vykonávat i dobrovolnickou činnost v zařízení sociálních služeb či na školách.
Každoročně umožňujeme vyjet do zahraničí a absolvovat odbornou stáž u zahraničních sociálních partnerů ve Velké Británii, Belgii, Finsku, na Slovensku a dalších státech. V rámci školního zázemí nabízíme odbornou literaturu ve školní knihovně, studentský klub vybavený počítači, tiskárnou s kopírkou a příjemný odpočinek v rozsáhlé školní zahradě. Studium na naší škole je tříleté a nabízí bohaté spektrum předmětů povinných i volitelných (právo, psychologii, pedagogiku, metody sociální práce, sociální politiku, adiktologii, gerontologii atd.). Po absolvování získáte titul „diplomovaný specialista“ (DiS.).
Absolventi studijního programu Sociální práce se uplatní v oblasti sociální práce - např. sociální pracovník ve státní sféře, sociální pracovník ve vězeňství, sociální pracovník na obci, sociální pracovník v neziskovém sektoru s širokým uplatněním u cílových skupin sociální práce. Absolventi studijního programu Sociální pedagog se uplatní v sociálních službách, ve školství – např. pedagog volného času, asistent pedagoga, multikulturní pracovník, aktivizační pracovník. Před dvěma lety jsme rozšířili naši nabídku i o oblast celoživotního vzdělávání, kterou realizuje Profesní institut. Nabízí odborné kurzy sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a pedagogickým pracovníkům.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek, bez poplatku a přímé účasti uchazeče.
Základními kritérii jsou:
• průměr maturitního vysvědčení
• zdravotní způsobilost ke studiu.
Podmínky účasti na přijímacím řízení:
• včasné podání elektronické přihlášky ke studiu
• doložení povinných písemných dokumentů.
Pro uchazeče o studium ve školním roce 2021/22 se plánuje vypsání 1. kola přijímacího řízení v následujících termínech - příjem elektronických přihlášek 1. 2 .2021–31. 5. 2021, příjem písemných přihlášek vč. povinných příloh do 22. 6. 2021, vyhodnocení 24. 6. 2021, zveřejnění výsledků 28. 6. 2021.
V případě nenaplnění kapacity budou vypsána další kola přijímacího řízení. Veškerá kritéria přijímacího řízení, organizační informace a termíny jsou zveřejňovány na webových stránkách školy.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ne
Celkem:
642
Přijatí:
348
Ulice:
Jahodová 44/2800
Obec:
Praha 10
PSČ:
10600
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
b8f2n6h
Tel:
272 661 202, 272 661 203
E-mail 1:
info@vossp.cz
Web:
http://www.vossp.cz
Ředitel:
Ing. Milan Johanis
Denní
Kombinované

Ke stažení