Karta školy

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS. „Neučíme se pro školu, ale pro život.“ STUDUJ PRO ŽIVOT – STUDUJ V ARCUSu!

Střední škola ARCUS, s.r.o. (do roku 2020 pod jménem Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o.) je škola s více než 27letou tradicí. Škola je od roku 2007 držitelem „Zlatého certifikátu kvality“, předaného řediteli školy tehdejší ministryní školství. Byli jsme mezi prvními oceněnými odbornými školami v celé ČR.
Nabízíme dva studijní obory: 82-41-M/17 Multimediální tvorba a 65 – 42 – M/02
Cestovní ruch
Žákům nabízíme výuku pěti cizích jazyků: angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny a francouzštiny. Od prvního ročníku se v obou oborech vyučují dva cizí jazyky. V oboru cestovní ruch se od druhého ročníku pak povinně vyučují tři cizí jazyky v rozsahu 3 hodiny týdně. Povinnou výuku tří cizích jazyků jiné školy nenabízí. Nadstandardně vyučujeme rovněž výpočetní techniku v oboru cestovní ruch v každém ročníku. Škola má pět počítačových učeben, z toho dvě vybavené počítači Apple iMac. Samozřejmostí jsou datové projektory v každé učebně s PC. Žákům slouží 4 plně klimatizované učebny, v ostatních třídách jsou rekuperační jednotky s výměnou vzduchu a chlazením. Samozřejmostí jsou v každé učebně nainstalované datové projektory s počítačem a kvalitní ozvučení. Podrobné informace o škole a oborech jsou na webových stránkách školy. Pro obor multimediální tvorba: http://www.multimedialnitvorba.cz/
Pro obor cestovní ruch: https://www.arcus9.cz/cestovni-ruch/

Přijímací řízení

Pro obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba je nutné odevzdat přihlášku ke studiu nejpozději 30. listopadu 2020 a je třeba úspěšně složit talentové zkoušky. Veškeré informace s podrobnostmi jsou na webu:www.multimedialnitvorba.cz
Pro obor 65-42-M/02 Cestovní ruch je nutné odevzdat přihlášku ke studiu nejpozději do 1. března 2021 a je třeba úspěšně složit jednotné přijímací zkoušky.
Veškeré informace s podrobnostmi jsou na webu:http://www.arcus9.cz/cestovni-ruch/
Dotazy k přijímacímu řízení zasílejte na e-mail: info@arcusp9.cz.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
115
Přijatí:
52
Ulice:
Kardašovská 691/0
Obec:
Praha 9
PSČ:
19800
Tel:
281 865 390
E-mail 1:
zaveta@arcus9.cz
E-mail 2:
info@arcus9.cz
Web:
https://www.arcus9.cz/
Denní

Ke stažení