Karta školy

"NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS - Neučíme se pro školu, ale pro život. STUDUJ PRO ŽIVOT – STUDUJ V ARCUSu!

Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Poskytuje studium v osmiletém cyklu. K studiu se hlásí žáci po páté třídě základní školy. Škola byla založena v roce 1992, má tedy více než 28 letou tradici v rámci českého soukromého středoškolského vzdělávání. Klademe důraz na výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů a výpočetní techniky. Z cizích jazyků se vyučuje angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština. Výuka probíhá jak běžnou frontální formou, tak také projektovým způsobem. Žáci se úspěšně účastní řady olympiád a soutěží pro středoškoláky včetně SOČ, besed s odborníky z praxe a vysokých škol.
Žáci mohou využívat počítačovou síť a internet i mimo pravidelnou výuku ve svém volném čase. Ve specializovaných učebnách výpočetní techniky je zabudovaná klimatizace pro větší komfort při výuce. V každé kmenové třídě je umístěna rekuperační jednotka na výměnu vzduchu. Žáci si mohou přímo ve škole udělat řidičský průkaz s výraznou slevou. Škola se zapojila do programu DoFe, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, v rámci kterého žáci musí prokázat nejen své odborné, ale také morální kvality. Školné činí 40 000 Kč pro žáky primy ve školním roce 2021/2022.

Přijímací řízení

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2021.
Podrobnosti uvádí webové stránky: https://www.arcus9.cz/gymnazium/podminky-prijeti/
Konají se jednotné přijímací zkoušky, které zahrnují testy z Matematiky a její aplikace (MAT) a Českého jazyka a literatury (ČJL). Testy jsou tvořené a vyhodnocované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Další část zkoušek tvoří – školní přijímací zkouška – formou písemného testu všeobecných znalostí.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ne
Celkem:
135
Přijatí:
40
Ulice:
Bratří Venclíků 1140/1
Obec:
Praha 9
PSČ:
19800
Tel:
281 912 457, 281 861 404
E-mail 1:
info@arcus9.cz
Web:
https://www.arcus9.cz/
Ředitel:
RNDr. Eva Závětová
Denní

Ke stažení