Karta školy

„Profesní přípravu zajišťujeme tak, aby naši absolventi byli dobře připraveni pro praxi a život“.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice, jejíž zřizovatelem je Hlavní město Praha, se řadí mezi přední gastronomické školy v Praze. Mimo tohoto zaměření nabízí také uchazečům vzdělávání v ojedinělém oboru „Chovatel cizokrajných zvířat“. Na rozdíl od ostatních škol stejného zaměření v regionu nabízí žákům příjemné „rodinné“, ale tvůrčí a motivující klima. Žákům se dostává podpory jak v rámci teoretického a praktického vzdělávání, ale i v oblasti nadstavbových aktivit (soutěže, zahraniční stáže, exkurze, sportovní akce atd.).
Součástí školy je Domov mládeže pro max. 33 žáků. Ubytování je na velmi dobré úrovni ve třílůžkových pokojích. SOŠ a SOU má vlastní školní restauraci a kuchyni, kde se na přípravě jídel i obsluze podílejí žáci v rámci odborného výcviku gastronomických oborů kuchař-číšník, gastronomie a práce ve stravování. OV dále probíhá na smluvních pracovištích, jimiž jsou přední pražské restaurace a hotely. OV žáků oboru chovatel cizokrajných zvířat je realizován v ZOO Praha. Škola je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR. Žáci školy se zúčastňují různých gastronomických soutěží včetně barmanských, kde získávají především praktické zkušenosti a dovednosti z oblasti gastronomie. Na těchto odborných soutěžích se pravidelně umisťují na předních místech.

Přijímací řízení

Přijímací řízení do oborů středního vzdělávání s výučním listem probíhá na základě výsledků uchazeče na základní škole. Uchazeči do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou a do oboru nástavbového studia konají jednotnou přijímací zkoušku. Výsledky jednotné přijímací zkoušky se promítají do přijímacího řízení ve výši 60%, zbylých 40% tvoří výsledky uchazeče na základní škole.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
321
Přijatí:
164
Ulice:
Ke Stadionu 9/623
Obec:
Praha 9
PSČ:
19600
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
9jcuyvm
Tel:
283 932 237, 777 347 293
E-mail 1:
sekretariat@sou-cakovice.cz
E-mail 2:
heimlichova@sou-cakovice.cz
Web:
http://www.sou-cakovice.cz
Ředitel:
Mgr. Věra Nováková
Denní