Karta školy

Jsme škola tradičních řemesel pro udržení rukodělné umělecké práce, památkové péče a kulturního dědictví.

Žákům předávají znalosti a dovednosti svých uměleckých řemesel přední odborníci. Ze žáků se stanou pokračovatelé tradice uměleckých řemesel, kteří pečují o české i zahraniční kulturní památky, starožitnosti a uměleckořemeslná díla. Škola spolupracuje se zaměstnavateli, restaurátory, zahraničními a sociálními partnery a odborníky v oborech, kteří předávají své know-how další generaci uměleckých řemeslníků a starožitníků. Škola kvalitně připravuje žáky na závěrečné zkoušky a maturitu, rozvíjí talent žáků a neopomíjí je zlepšovat ani v občanské, jazykové, logické či čtenářské gramotnosti. Kromě žáků po základní škole připravuje na budoucí uměleckořemeslnou činnost i absolventy středních a vysokých škol, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci. Ve škole panuje přátelská a zdvořilá atmosféra. Škola uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům. Dnes pro absolventy základních škol nabízí praktické střední vzdělání s výučním listem – tříleté učební obory. Absolventi uměleckořemeslných oborů mohou pokračovat až k získání maturitního vysvědčení dvouletým nástavbovým studiem: Umělecké řemeslné práce. Čtyřletý studijní obor s maturitou: Starožitník, antikvář a galerista je umělecky a humanitně orientovaný, pro všechny, kteří mají rádi užité umění, historii, starožitnosti, památkové objekty a stará řemesla. Uplatnění najde: jako správce depozitářů sbírek, muzeí a galerií, jako pracovník památkové péče, průvodce památkových objektů, odborný pracovník aukčních síní, uplatnění na trhu se starožitnostmi u nás i v zahraničí. Přímo v areálu školy se nachází kovářská a zámečnická dílna, vlásenkářská a maskérská dílna, truhlářské pracoviště, keramický klub, knihovna se studovnou, tělocvična a jídelna. Pro mimopražské studenty zajišťujeme ubytování. V rámci projektu Erasmus+ vybraní studenti každoročně odjíždí na zahraniční stáže a výměnné pobyty. V průběhu studia lze za dobré studijní výsledky získat prospěchové stipendium. Po dobu studia mají žáci zdarma OFFICE 365.

Přijímací řízení

Přihlášky je nutné podat do 30. listopadu. Uchazeči o studium musí složit talentové zkoušky. Podrobné informace a kritéria přijímacího řízení naleznete na našich webových stránkách: www.umeleckoremeslna.cz, v rubrice uchazeči - kritéria přijímacího řízení.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
119
Přijatí:
112
Ulice:
Podkovářská 4/797
Obec:
Praha 9
PSČ:
19000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
ber45gn
Tel:
266 311 751, 774 749 632
E-mail 1:
info@umeleckoremeslna.cz
E-mail 2:
ruzickova@umeleckoremeslna.cz
Web:
http://www.umeleckoremeslna.cz
Ředitel:
Mgr. Radek Coufal
Denní

Ke stažení