Karta školy

Jsme velká škola, máme velké možnosti! Jsme moderní škola s dlouhou tradicí.

Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Spojuje na první pohled nesourodá zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické a sportovní. Z tohoto spojení se vyvinula symbióza, která umožňuje škole vést žáky k vnímání a vytváření všeho krásného, co nás obklopuje, ať jsou to stavby, či zeleň vně budov. Zkušený pedagogický sbor, moderní vybavení a nadstandardní prostory pro všechny obory, spolupráce s odbornou sférou, možnost zahraničních stáží. Jen příklady toho, co tvoří vysokou úroveň vzdělání v naší škole. Ve škole jsou vyučovány čtyřleté studijní obory zakončené maturitou, tříleté učební obory s výučním listem a učební obory E s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále pak dvouleté denní nástavbové maturitní studium. Všichni absolventi obdrží na konci studia evropský certifikát Europass, osvědčující získané znalosti a dovednosti, a to v české a anglické verzi. Důraz klademe na spolupráci se sociálními partnery, především s řemeslnými cechy a společenstvy, které jsou pro nás jedním ze zdrojů nových informací z oborů, a také s firmami, u kterých žáci získávají pracovní uplatnění. Naši absolventi nekončí na úřadech práce – mají dobré vzdělání a vybrali si z našich oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce zájem. I úspěšnost našich absolventů při dalším studiu je velmi dobrá. Pokud se právě rozhodujete, kde dále pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou, vyberte si některý z našich oborů a přijďte se k nám podívat. Naši žáci mají možnost vyjíždět na odborné pracovní stáže do zahraničí – opakovaně jezdí do Holandska, Finska, Anglie, Německa nebo Španělska. Tyto stáže se daří škole pro žáky většinou kompletně financovat z úspěšně získaných grantů např. Erasmus. Naše škola také provozuje vlastní svářečskou školu a organizuje řadu rekvalifikačních kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Z hlediska vybavení školy jsme na tom nadstandardně, máme velké a vybavené dílny pro všechny stavební a dřevo obory a pro zahradnické obory v ulici Pod Táborem 17 pak vlastní botanickou a provozní zahradu, a to včetně moderních subtropických skleníků. Skvělé máme i sportovní zázemí – dvě velké tělocvičny, řada venkovních sportovišť, plavecký bazén, sauna, posilovna, místnost pro stolní tenis a vlastní street workout hřiště. Sportoviště jsou žákům přístupná i ve volném čase. V areálu školy je pak žákům k dispozici školní knihovna se studovnou, domov mládeže, internetová kavárna a bufet, jako doplněk školního stravování.

Přijímací řízení

U maturitních a nástavbových oborů jsou žáci přijímáni na základě státních přijímacích zkoušek.
U učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, žáci jsou přijímáni na základě výsledků ze ZŠ, podmínkou je ukončení povinné školní docházky a zájem o zvolený obor.
U všech oborů škola vyžaduje potvrzení o zdravotním stavu na přihlášce ke studiu.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
859
Přijatí:
693
Ulice:
Učňovská 1/100
Obec:
Praha 9
PSČ:
19000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
qg3myc7
Tel:
266 106 254, 266 106 620
E-mail 1:
sekret@skolajarov.cz
E-mail 2:
fresar@skolajarov.cz
Web:
http://www.skolajarov.cz
Ředitel:
Mgr. Miloslav Janeček
Denní
Dálkové

Ke stažení