Karta školy

Kvalitní vzdělání v moderně vybavené škole - studovat Gymlit se vyplatí!

Naše škola každý rok vždy zaujme uchazeče i jejich rodiče kvalitním vybavením, přátelským přístupem vyučujících, studijními výsledky i zájmovou činností žáků. Budova školy byla v roce 2018 rekonstruovaná a stále zlepšujeme její vybavení. Můžeme se pochlubit moderní učebnou fyziky, vybavenou mnoha pomůckami. Rekonstrukcí prošla také učebna biologie a chemická laboratoř, postupně vybavujeme učebnu zeměpisu a společenských věd, v plánu je rekonstrukce učeben IVT a školní knihovny. Velkou pozornost nyní věnujeme okolí školy. Gymnázium je umístěno v klidné zóně, obklopené parkem a pěkným školním sportovním areálem. Probíhá úprava části školního pozemku, kde vzniká sportovní a relaxační centrum, které bude doplněné zahradním altánem a objekty pro environmentální výchovu, kterými podpoříme výuku přírodovědných předmětů i činnost našeho Ekotýmu.
Gymnázium má všeobecné zaměření, naší prioritou je vysoká úroveň výuky ve všech předmětech, maturita z cizích jazyků i matematiky, zaměření na moderní metody, jako je projektová výuka, badatelské postupy a podpora environmentálního vzdělávání. Podporujeme i nové technologie, jako je využití tabletů ve výuce, Ozobotů, robota Ottobot a stavebnice Arduino ve výuce robotiky v rámci IVT. V období distanční výuky využíváme pravidelný rozvrh v aplikaci MS Teams, konzultace v aplikaci WhatsApp a práci v systému Moodle. Naše žáky zapojujeme do života školy, a to hned po nástupu formou adaptačního kurzu, činností v Žákovském parlamentu, Gymlit Ekotýmu, nebo vlastního televizního studia TV Gymlit. v době vyučování i ve volném čase mohou využít sportovní areál, relaxační zónu ve škole i ve školním parku, školní knihovnu nebo bufet. Máme vlastní školní jídelnu i kuchyň, která nabízí denní výběr ze 3 jídel.
Tradičně hodnotí naši žáci velmi pozitivně vztahy s vyučujícími, kolegiální a přátelský přístup, podporu žákovských aktivit, soutěží i zajímavé projekty. Na gymnáziu se vzdělává řada nadaných žáků, pro některé z nich byl vypracován Individuální vzdělávací program. Péči o nadané žáky se vedle výchovné a kariérní poradkyně věnuje i nově ustanovená koordinátorka péče o nadané. Nadaným žákům nabízíme novou podobu projektové výuky, olympiády, interní matematickou soutěž, soutěže v cizích jazycích, přírodovědné, literární i společenskovědní. Podporujeme také kreativitu žáků, pořádáme výtvarné soutěže, Gymlit fotosoutěž i pěvecké soutěže školního sboru. Vlastní kapely, literární, a dramatickou tvorbu žáci představují na školní akademii.

Přijímací řízení

Uchazeči skládají povinné testy z českého jazyka a matematiky, které organizuje CERMAT.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
604
Přijatí:
145
Ulice:
Litoměřická 17/726
Obec:
Praha 9
PSČ:
19000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
vtydicc
Tel:
286 028 336, 286 028 338
E-mail 1:
kucharova@gymlit.cz
E-mail 2:
brdkova@gymlit.cz
Web:
http://www.gymlit.cz
Ředitel:
PhDr. Jaroslava Kuchařová
Denní