Karta školy

Pomáháme studentům stát se zodpovědnými dospělými lidmi, učíme je překonávat překážky a získané znalosti aplikovat v praxi.

Jsme menší gymnázium na okraji Prahy. Nyní navštěvuje školu 283 studentů v 10 třídách.

Nabízíme čtyřleté a šestileté studium.

2. 12. 2020 se můžete podívat na živé vysílání „dne otevřených dveří“, 6. 2. 2021 a 15. 3. 2021 si můžete vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto v online formě.

Zaměření školy:
V obou oborech je posílena výuka jazyků, konverzace v anglickém jazyce probíhá s rodilým mluvčím. Jako další cizí jazyk si žáci mohou vybrat jazyk německý, španělský nebo ruský, i v těchto jazycích je výuka vedena rodilými mluvčími. V šestiletém studiu je posílena také výuka informatiky.

Možnosti profilace žáků:
V předmaturitním a maturitním ročníku si žáci vybírají volitelné předměty, v maturitním ročníku si volí humanitní nebo přírodovědný blok.

Dopravní dostupnost:
I když jsme na okraji Prahy, máme dobrou dopravní dostupnost, (vlak z Masarykova nádraží, metro Letňany a autobus, příměstské autobusové i vlakové spoje z okolí např. Neratovic, Brandýsa nad Labem, Mělníka).

Náš absolvent:
Naším cílem je absolvent, který je motivován pro další studium na vysoké škole v České republice i zahraničí a který si plně uvědomuje roli vzdělání v lidském životě a potřebu celoživotního vzdělávání. Naším absolventem je dospělý člověk, který zvládá diskusi, umí prosadit své oprávněné zájmy a obhájit své názory, umí se vypořádat s neúspěchem a překonávat překážky.

Průběh studia:
Výuku kombinujeme s projektovými bloky, podporujeme žáky v samostatné i týmové práci, klademe důraz na aktivní učení žáků. Pořádáme pro žáky seznamovací a sportovní kurzy i exkurze po České republice a do zahraničí. Gymnázium je mimo jiné vybaveno odbornými učebnami IVT a multifunkční jazykovou laboratoří, ve všech třídách jsou interaktivní tabule nebo dataprojektory, máme k dispozici mobilní tabletovou učebnu.

Spolupráce s partnery:
Jsme partnerskou školou autorizovaného centra zkoušek Cambridge English. Škola se zapojila do vzdělávacího programu DofE, který pomáhá mladým lidem v osobním rozvoji a v získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě i práci. Každoročně pořádáme charitativní běh a získáváme tak finanční prostředky pro potřebné, spolupracujeme s Centrem Paraple a za devět ročníků jsme „vyběhali“ 736 536 Kč. Jsme fakultní škola Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty UK.

Přijímací řízení

Počet přijímaných žáků:
Gymnázium čtyřleté – 30 žáků
Gymnázium šestileté – 30 žáků
Kritéria přijetí:
1. Počet bodů dosažených v testech z ČJ a MA
Jednotná přijímací zkouška z matematiky – max. 50 bodů
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
2. Prospěch ze ZŠ – max. 10 bodů
Hodnocen bude průměr známek za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy u uchazeče o čtyřleté studium, první pololetí 6. třídy a první pololetí 7. třídy u uchazeče o šestileté studium.
3. Umístění v okresních kolech předmětových olympiád a soutěží v cizích jazycích vyhlášených MŠMT – max. 5 bodů
Body budou přiděleny za 1. až 5. místo v okresním kole olympiády z M, Čj, Z, D, Ch, F, Bi a za 1. až 5. místo v okresním kole soutěže v Aj, Nj, Šj, Fj a Rj.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Ulice:
náměstí 25. března 2/100
Obec:
Praha 9
PSČ:
19600
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
unt4dwe
Tel:
283 931 391, 283 930 380
E-mail 1:
kancelar@seznam.cz
E-mail 2:
jaromira.plzakova@gymcak.cz
Web:
http://www.gymcak.cz
Ředitel:
Mgr. Iva Nosková
Denní

Ke stažení