Karta školy

Pojď s námi do akce !

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Praha. Škola s více než pětadvacetiletou tradicí, poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech " BEZPEČNOSTNĚPRÁVNÍ ČINNOST " A " BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY."
V rámci výuky jsou vyučovány odborné předměty ( právo, bezpečnostní činnost, kriminalistika, kriminologie, integrovaný záchranný systém, střelecká příprava, branná výchova a další). Studenti v rámci výuky absolvují odborné praxe u PČR, HZS, MP u bezpečnostních agentur a v rámci státní správy a samosprávy, aby si zvyšovali svoji odbornost v rámci studia.
Při nástupu studentů do prvních ročníků probíhá " ADAPTAČNÍ KURZ" - zaměřený na aktivizační aktivity a bezpečnostní aktivity, které jsou spojené se zvyšováním fyzické zdatnosti studentů. Na škole probíhá řada mimoškolních aktivit, zaměřených na zvyšování odborných dovedností v rámci vzdělávacího programu ( kriminalistiky, sebeobrana, střelecká příprava). Jsou pořádány zátěžové kurzy s vojenskou tématikou a budou zařazeny i kurzy s policejní tématikou.
Studenti se v rámci výuky účastní různých na různých akcích ve spolupráci se složkami IZS, tímto dochází k prohloubení jejich teoretických znalosti, které jim poskytne škola v návaznosti na praxi Škola disponuje celou řadou zájmových kroužků, které jsou pro studenty zdarma. Školné pro 4letou denní formu studia - 23.000,-Kč za rok v rámci tohoto jsou studentům poskytnuta skripta odborných předmětů., studenti mohou získat prospěchové stipendium. Absolventi mohou navázat studium a VOŠ, kde jsou nabízeny dva Výukové programy "PREVENCE KRIMINALITY" a "KRIZOVÉ ŘÍZENÍ". Absolventi mají uplatnění u PČR, AČR, VS, státní správa a samospráva a u bezpečnostních agentur atd...

Přijímací řízení

Uchazeči o 4letou denní formu studia na základě hodnocení 8. a1. pololetí 9. ročníků ZŠ. Podle výsledku přijímacích zkoušek a projeveného zájmu o studium tohoto oboru. Je brán zřetel na aktivity ve směru k bezpečnostně právnímu oboru jako ( dobrovolní hasiči) a aktivity sportovního charakteru ( bojová umění ..)

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
245
Přijatí:
157
Ulice:
Hovorčovická 11/1281
Obec:
Praha 8
PSČ:
18200
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
7wg8e72
Tel:
233 543 233
E-mail 1:
praha@trivis.cz
E-mail 2:
sekyrova@trivis.cz
Web:
http://www.trivis.cz
Ředitel:
Mgr. Jan Dalecký
Denní
Dálkové

Ke stažení