Karta školy

Škola plná umění a sportu. Škola, která baví.

ART ECON je moderně rozvíjející se střední škola, která se soustředí na propojení umění a ekonomiky, teorie a praxe a komplexní rozvoj člověka prostřednictvím moderně sestavených vzdělávacích programů.
Posláním školy ART ECON je připravit studenty na úspěšnou profesní dráhu v neustále se měnícím světě a poskytovat jim nadstandardní služby v příjemném prostředí. Pomáháme studentům objevit a rozvíjet své jedinečné schopnosti a talent prostřednictvím studijních programů s vysokými standardy, které kombinují kritické myšlení a celostní přístup k učení s moderními technologiemi a dovednostmi žádanými v dnešní době. Naším cílem není jen úspěšně složená maturitní zkouška, ale žák, který ve svém životě vykonává své povolání s láskou a zároveň je za ni náležitě finančně ohodnocen tak, aby si mohl plnit své životní sny.
Dnes se na naší škole vyučují umělecké a ekonomické studijní obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou, uchazečům nabízíme možnosti studia v denní formě vzdělávání, při němž se snažíme žákům v maximální možné míře zajistit individuální studijní přístup. Škola je vybavena učebnou pro výuku písemné a elektronické komunikace, učebnami výpočetní techniky, grafickými učebnami, fotoateliérem, fotokomorou, výtvarnými ateliéry a tiskařskou dílnou. Výuka je zabezpečena stálým pedagogickým sborem a externisty z řad vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe.
Během studia je kladen velký důraz na získávání praktických dovedností. Škola zajištuje odborné praxe na pracovištích ve smluvně zajištěných partnerských firmách a společnostech jako jsou Seznam.cz, Fischer, Czech Press Photo, Trigema, Top Hotels, ČEZ, HC Sparta Praha, zároveň ale nabízí žákům i možnost zajištění si praxe v oboru podle vlastního výběru. Jako součást výuky nabízíme i jazykové a tematicky zaměřené zájezdy do zahraničí.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium musí v uměleckých oborech složit talentovou zkoušku, která se skládá z kreativního úkolu vázaného ke konkrétnímu oboru, a osobního pohovoru s předložením domácích prací.
Uchazeči o studium v ekonomických oborech musí absolvovat jednotnou přijímací zkoušku a osobní motivační pohovor.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
262
Přijatí:
81
Ulice:
Nad Rokoskou 111/7
Obec:
Praha 8
PSČ:
18200
Datová schránka:
4xwskdy
E-mail 1:
reditel.praha@artecon.cz
E-mail 2:
kloucek.d@artecon.cz
Web:
https://www.artecon.cz/
Ředitel:
Mgr. Petr Procházka
Denní