Karta školy

Jsme malá škola, ale s velkým srdcem. Jsme Karlínské gymnázium.

Karlínské gymnázium, škola s dlouholetou tradicí, se nachází v centru Karlína za cyrilometodějským kostelem. Specifikem školy je organizace dvou odlišných forem vzdělávání – denní a dálkové. V denní formě vzdělávání převažuje zaměření na humanitní předměty, stranou však nezůstává výuka cizích jazyků, kde prvním společným jazykem je jazyk anglický, druhým dle volby je jazyk německý nebo francouzský.
Zvýšená hodinová dotace druhého jazyka souvisí se zapojením školy do tzv. Metropolitního programu, který zajišťuje hl.m. Praha. O kvalitní výuce přírodovědných předmětů svědčí i titul Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK. Součástí výchovně-vzdělávacího procesu jsou další aktivity – adaptační kurz v prvním ročníku, lyžařský výcvik v ročníku druhém, komplexní exkurze v maturitním ročníku a výjezdy do zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko a Anglie), které jdou napříč všemi ročníky.
Dlouhou tradici má i tzv. projektový týden, jehož obsahem není jen samostatné získávání nových vědomostí a zkušeností, ale i spolupráce studentů jednotlivých ročníků. K profilaci studentů dochází od třetího ročníku formou volitelných seminářů. Výběr je bohatý, např. jazykově-literární seminář, seminář z dějepisu, konverzace z anglického (všeobecná nebo příprava na FCE), francouzského, německého jazyka, seminář z ruštiny, seminář ze zeměpisu, seminář z matematiky, Seminář z biologie, seminář z chemie, společenskovědní seminář (psychologie, sociologie, právo, ekonomie, filosofie, politologie) a chemicko-biologické praktikum.
Mezi další oblasti, ve kterých mohou studenti uplatnit své nadání, patří studentský časopis Karlínské listy, vánoční akademie a divadelní představení, Klub mladých diváků, Model OSN, dobrovolnická činnost a další. Učebny jsou vybaveny moderním nábytkem, nechybí zde odborné učebny, laboratoř chemie, ateliér estetické výchovy, velká posluchárna s kapacitou 60 míst, ale také posilovna, která je přístupná žákům i v jejich volném čase, a školní jídelna. Ve všech učebnách jsou instalovány počítače s dataprojektorem. Dálková forma vzdělávání nabízí čtyřletý studijní program zaměřený především pro dříve narozené a pracující uchazeče. S ohledem na současnou situaci, kdy není možné organizovat klasické dny otevřených dveří, doporučujeme prohlídku školy formou zhlédnutí filmu o škole, který jsme pro vás připravili.

Přijímací řízení

Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat 3 třídy denní formy vzdělávání (90 žáků) a dvě třídy dálkové formy vzdělávání (60 žáků). Standardní přijímací zkouška na naši školu obsahuje jednotnou přijímací zkoušku, zohlednění vysvědčení z pololetí devátého ročníku a započítání úspěchů v soutěžích. Konkrétní kritéria budou zveřejněna v měsíci lednu. Případné změny v organizaci přijímacího řízení jsou v rukách MŠMT ČR.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
234
Přijatí:
60
Ulice:
Pernerova 25/273
Obec:
Praha 8
PSČ:
18600
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
p89x88t
Tel:
221 871 414
E-mail 1:
gymnazium@gyperner.cz
E-mail 2:
jan.salamon@gyperner.cz
Web:
https://www.gyperner.cz
Ředitel:
RNDr. Petr Viták
Denní
Dálkové