Karta školy

Čím je mladý člověk vzdělanější, tím je pro něj snadnější orientovat se v budoucím životě

Obchodní akademie Hovorčovická poskytuje čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. Odborné předměty se liší dle zaměření. Obor OA – účetnictví, ekonomika, daňové poradenství aj. Obor CR – ekonomika a technika CR, hotelový provoz, průvodcovská činnost v AJ aj. Od 3. ročníku jsou nabízeny volitelné předměty. Vyučované cizí jazyky: AJ, NJ, SJ, FJ, RJ. Absolventi se uplatní v oblasti služeb, státní správě, v různých oborech CR a jsou připraveni ke studiu na VŠ, VOŠ a jazykových školách.

Přijímací řízení

Žáci jsou ke studiu přijímáni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) a podle kritérií stanovených ředitelem školy (průměrný prospěch z posledních dvou klasifikačních období ZŠ).

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
357
Přijatí:
167
Ulice:
U vinohradského hřbitova 3/2471
Obec:
Praha 3
PSČ:
13000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
hw7xkgu
Tel:
267 312 915, 267 090 674
E-mail 1:
skola@oahovorcovicka.cz
E-mail 2:
kratochvilova.nada@seznam.cz
Web:
https://www.oahovorcovicka.cz
Ředitel:
Mgr. Zdeněk Marek
Denní

Ke stažení