Karta školy

Naším cílem je absolvent kompetentní po stránce teoretické i praktické ve svém oboru, který zvládne konkurenční prostředí doma i v zahraničí. Bude týmovým hráčem s vyspělým sociálním cítěním.

VOŠONSPŠO v Praze – Holešovicích patří k výrazným subjektům uměleckého a odborného vzdělávání u nás. Dlouhá tradice naší školy zavazuje - jsou za ní roky hledání těch nejlepších výukových metod, roky budování kvalitního materiálně technického vybavení, roky, v nichž se kromě oděvnictví koncipovaly i nové obory spojující oděvní řemeslo s uměním designu a propagace.
Škola se může opřít o plně aprobované pedagogy, kteří se ve svém oboru dále vzdělávají. V souladu s moderními požadavky na proces vzdělávání respektujeme osobitost žáků, poradíme si s nadanými jedinci i s žáky s poruchami učení. Máme veškeré potřebné vybavení pro studium našich oborů - moderně vybavené šicí dílny, fotografický ateliér, výtvarné ateliéry, kvalitně vybavené počítačové učebny. Bohatý sklad textilního materiálu nabízí k praktické výuce různé druhy látek i galanterního zboží. Naše škola je krásná – její chodby, učebny i ateliéry jsou jedním velkým výstavním prostorem.
Zájemcům o výtvarné obory umožníme konzultovat své výtvarné práce a tím lépe zvládnout úskalí přijímacích zkoušek. Pro žáky základních škol pořádáme již řadu let celostátní výtvarnou a literární soutěž. Po nástupu do 1. ročníku jsou samozřejmostí adaptační kurzy, ve vyšších ročnících vyjíždějí žáci na plenér. Součástí výuky jsou exkurze do výrobních podniků, týdenní nebo čtrnáctidenní praktická výuka v mnoha podnicích, buticích nebo kostymérnách, ale také časté výjezdy do zahraničí ať už na návštěvu veletrhů módy do Paříže nebo Florencie, nebo na několikadenní stáže v rámci projektu Erasmus+ (Německo, Velká Británie, Řecko, Finsko).
Na aktivní studenty čekají výtvarné soutěže, olympiády, soutěže mladých módních tvůrců (Jihlava, Liberec, Lysá nad Labem). Sami organizujeme již šestnáct let mezinárodní soutěž Fashion Games. Žáci mají příležitost vystavovat své práce v galeriích, kavárnách, bankách či jiných veřejnosti přístupných prostorech. Umělecky aktivní jsou i naši vyučující výtvarné a návrhářské tvorby. Společně chodíme do divadel, na výstavy, kdo chce, může se věnovat modelingu – naše módní přehlídky jsou veřejností velmi oblíbené. Naši absolventi se nemusí bát o své uplatnění. Přínosem pro trh práce jsme i jinak - řada odborníků z praxe si u nás může doplnit středoškolské vzdělání s maturitou. Již několik let vydáváme bulletin, ve kterém se můžete seznámit s mnohými našimi aktivitami (výstavy, módní přehlídky, charitativní činnost, projekty). Těšíme se, až nás budete moci navštívit – u nás se vám bude líbit.

Přijímací řízení

Pro obory Scénická a výstavní tvorba a Modelářství a návrhářství oděvů přijímací řízení zahrnuje talentovou zkoušku (kresba zátiší a fantazijní malba), k hodnocení se předkládají také vlastní domácí práce – 10 vlastních nepodepsaných výtvarných prací do velikosti A2, v neoznačených deskách. Podepsané práce budou vyřazeny z hodnocení. Témata pro domácí práce, podklad kresby ani techniky kresby nejsou stanoveny. Hodnotí se i prospěch pololetního vysvědčení 8. třídy. Přihlášky se doručují na adresu školy do 30. 11. 2020 Pro obor Oděvnictví musí uchazeč vykonat jednotnou přijímací zkoušku. Bližší informace na webu školy: www.vosonspso.cz/SPŠO/přijímací řízení

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
0
Přijatí:
86
Ulice:
Jablonského 3/333
Obec:
Praha 7
PSČ:
17000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
wf524dy
Tel:
266 710 944
E-mail 1:
info@vosonspso.cz; vosonspso@vosonspso.cz
E-mail 2:
eliska.pokorna@vosonspso.cz
Web:
http://www.vosonspso.cz
Ředitel:
Ing. Monika Tělecká
Denní
Dálkové

Ke stažení