Karta školy

Škola má být dílnou lidskosti. Věříme, že Evropská poskytuje nejen solidní vzdělání, ale také rozvoj osobnosti k ideálům humanitním.

Čtyřleté gymnázium je unikátní svým esteticko výchovným zaměřením, a to na výchovu výtvarnou a hudební. Zároveň poskytuje standardní gymnaziální vzdělání umožňující pokračování na vysokých školách nejen uměleckého typu. Předpokladem ke studiu jsou dobré znalosti ze společenskovědních a jazykových předmětů a hlubší zájem o výtvarnou nebo hudební výchovu.
Střední odborná škola pedagogická je jediná státní v Praze. Nabízí dva obory: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. Pedagogické lyceum je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Žáci si od 2. ročníku volí specializaci z nabídky humanitních studií, hudební, výtvarné, tělesné či dramatické výchovy. Obor připravuje absolventy k vysokoškolskému studiu, a to především na fakultách připravujících učitele a zaměřených na humanitní obory. Absolventi získávají kvalifikaci pedagog volného času a asistent pedagoga.
Čtyřletý obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je zakončený maturitní zkouškou. Je zaměřený na pedagogiku, psychologii, hudební, výtvarnou, tělesnou i dramatickou výchovu a pedagogickou praxi. Žáci absolvují lyžařský, plavecký a sportovně turistický kurz. Absolventi jsou kvalifikováni pro pedagogickou činnost ve všech typech mateřských škol, školních družinách a klubech, centrech volného času, dětských domovech či domovech mládeže…
Škola má jídelnu s bufetem, 2 tělocvičny, školní hřiště, výtvarné ateliéry (tiskařský lis, hrnčířský kruh a keramickou pec), učebny hudební a dramatické výchovy. Nově přibyla centra interaktivní výchovy – speciální učebny pro výuku grafiky, biologie, ICT a mediální výchovy. Všechny učebny jsou připojeny na internet a vybaveny dataprojektory či interaktivními tabulemi. Školní knihovna se studovnou je vybavena více než 13 000 svazky. Pro žáky jsou organizovány zahraniční zájezdy. Škola je zapojena do řady uměleckých aktivit (koncerty, Rybova Česká mše vánoční https://youtu.be/G5bmFul3tls, Big Band Evropská již několik let hraje v sále pražské Lucerny na maturitním a imatrikulačním plese školy https://youtu.be/BBqRM76Zcns).
Více v letáku ke stažení a na webu školy www.pedevropska.cz.

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška (CERMAT), školní přijímací zkouška na obor Gymnázium (výtvarná nebo hudební výchova) a Předškolní a mimoškolní pedagogika (výtvarná, hudební, tělesná výchova a mluvený projev).

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
441
Přijatí:
122
Ulice:
Evropská 33/330
Obec:
Praha 6
PSČ:
16623
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
7drxt63
Tel:
233 091 261, 233 091 264
E-mail 1:
info@pedevropska.cz
E-mail 2:
bejsakova@pedevropska.cz
Web:
http://www.pedevropska.cz
Ředitel:
Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D.
Denní

Ke stažení