Karta školy

Možná nejsme nejlepší, ale jsme lepší než ostatní!

Obchodní akademie je soukromá střední škola v Praze zaměřená na obchod, jazyky a informatiku. Vzděláním na obchodní akademii získáte mezinárodní maturitu a kvalitní vzdělání při čtyřletém denním či pětiletém dálkovém studiu. Studenti oborů na OA jsou vzdělaní v managementu, financích nebo účetnictví. Díky dobře nastaveným oborům a kvalitním lektorům nemají problém najít uplatnění. Studiem na OA je možné získat mezinárodní anglickou maturitu! To je možné různými způsoby - v rámci denního studia, formou samostatného dvouletého oboru anebo dálkově. Naše škola také nabízí v rámci výuky takzvaný finský model školství. To znamená, že studenti si volí z množství povinně volitelných předmětů a tím si sestavují studijní plán podle sebe. Nabízíme také velké množství zahraničních stáží a to jak pracovních, tak i studijních. Stáže jsou hrazeny z prostředků evropských projektů. V naší škole panuje rodinné prostředí, ke každému studentovi se snažíme přistupovat individuálně. Ne pro každého studenta je vhodný stejný studijní plán. Dokážeme vám připravit studium na míru tak, abyste zvládli profesionální sport nebo práci během studia. Jsme zde uzpůsobeni i pro bezbariérový přístup pro studenty s tělesným postižením. Do školy se můžete přijít podívat dne 2. 12. v rámci dne otevřených dveří nebo jakýkoliv jiný den po předchozí domluvě. Přijďte se také podívat jak probíhá výuka. Přihlašte se a staňte se na den středoškolákem. Pro školní rok 2020/2021 jsme pro tyto dny zarezervovali čtvrtek 7. 1., pátek 8. 1. a čtvrtek 14. 1. 2021.

Přijímací řízení

Dle platných předpisů všichni studenti, kteří se hlásí do 1. ročníku denního nebo dálkového studia musí podat přihlášku do 1. 3. 2021. Přihlášení studenti obdrží pozvánku ke školní přijímací zkoušce. Studenty přijímáme dle dosaženého průměrného prospěchu ze ZŠ (1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, podle toho lepšího) a výsledku ústního pohovoru. Při ústním pohovoru žáka se zástupcem vedení školy je zjišťována motivace žáka ke studiu. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje ředitelka školy. Obvykle se k nám dostanou žáci s průměrem do 1,9. Pokud zůstanou volná místa po 1. kole, je možné podat přihlášku do 2. kola tj. do 1. 5. 2021. Ve 2. kole se koná pouze u denního studia ústní pohovor.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
67
Přijatí:
48
Ulice:
Vinořská 17/163
Obec:
Praha 9
PSČ:
19015
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
rkirnnv
Tel:
286 857 164
E-mail 1:
vaclavikova@oapraha.cz
E-mail 2:
jaros@oapraha.cz
Web:
http://www.oapraha.cz
Ředitel:
Ing. Mária Václavíková
Denní
Dálkové