Karta školy

Pojďte se projít Alejí a studovat s námi...

Gymnázium Nad Alejí vzniklo v roce 1984. Škola vychází z tradic modelu náročné střední školy, ale je otevřená novým věcem a zohledňuje potřeby studentů. Vysoká úroveň vzdělání je dána především kvalitním pedagogickým zázemím. Vyučující dbají na zvyšování své odbornosti a spolupracují s nejrůznějšími profesními organizacemi, s nakladatelstvími a s vysokými školami v roli fakultních učitelů. Ve škole vyučují rodilí mluvčí z anglicky mluvících zemí, jejich podíl na výuce angličtiny se postupně zvyšuje a v nejvyšších ročnících tvoří 100%.
Jaký nabízíme studijní program?
Škola vzdělává studenty ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Alejí ke vzdělání“. Jeho základem je příprava na všechny typy vysokých škol. Součástí školního kurikula je příprava na Cambridgeské jazykové zkoušky, a to až do stupně CPE. Naše škola se také snaží rozvíjet samostatné tvůrčí a kritické myšlení tak, aby si každý náš student našel svoji roli ve svém budoucím životě. Studenti osmiletého studia si volí od primy druhý cizí jazyk z nabídky: německý, francouzský a španělský jazyk. Studenti čtyřletého studia mají druhý cizí jazyk z téže nabídky – střídá se po ročnících. V předposledním ročníku si studenti začínají volit předměty ze širokého spektra seminářů. V posledním ročníku se část výuky realizuje blokově: studenti si vybírají dle svého zaměření humanitní, technický, přírodovědný, či ekonomický blok. Kromě toho si volí další 3 - 4 semináře dle své budoucí orientace.
Kde nás najdete?
Budova školy se nachází v klidném a čistém prostředí sídliště Petřiny, nedaleko obory Hvězda. Komplex školy tvoří hlavní budova s učebnami, sportovní blok s posilovnou a s víceúčelovým hřištěm a administrativní blok se školní jídelnou, knihovnou a studovnou. Budova prošla komplexní revitalizací.
Co najdete ve škole?
• odborné učebny biologie, chemie, fyziky, matematiky, dějepisu, zeměpisu, společenských věd, informatiky, hudební výchovy a cizích jazyků vybavené projekční technikou či interaktivní tabulí
• odborné laboratoře chemie, fyziky a biologie
• ojedinělou laboratoř genetiky vybavenou z prostředků EU
• studovnu, wifi
• divadelní sál s kapacitou 90 osob
• výtvarný ateliér a grafickou dílnu
• dvě tělocvičny, posilovnu s boulderovou stěnou a venkovní multifunkční hřiště
• českou a anglickou knihovnu
• ...a mnoho dalšího...

Přijímací řízení

Podoba přijímacího řízení vychází z předpisů platných ke dni 9.11.2020:
Přijímací řízení bude zahájeno zveřejněním kritérií do konce ledna 2021. Uchazeči podávají přihlášku na předepsaném formuláři do 1.3.2021.
Ve dnech 12.4.-15.4.2021 se konají přijímací zkoušky všech uchazečů.
Na naší škole budou uchazeči o osmileté studium konat jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které vytváří Cermat, a uchazeči o čtyřleté studium jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které vytváří Cermat, a dále školní test z anglického jazyka. Informace o jednotných zkouškách naleznete na www.cermat.cz, o školním testu pak v přidaných materiálech na této stránce.
Souhrnné a průběžně aktualizované informace o přijímacích zkouškách naleznete na stránce www.alej.cz v sekci "Přijímací zkoušky".
Přípravné kurzy pouze pro uchazeče z devátých tříd bude škola pořádat (zatím online) - informace naleznete v budoucnu na www.alej.cz.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
533
Přijatí:
90
Ulice:
Nad Alejí 5/1952
Obec:
Praha 6
PSČ:
16200
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
7imykun
Tel:
235 010 160
E-mail 1:
gymnasium@alej.cz
E-mail 2:
jiri.benda@alej.cz
Web:
http://www.alej.cz
Ředitel:
Mgr. Jiří Benda
Denní

Ke stažení