Karta školy

Kvalitní vzdělání v dobrém prostředí - základ Vašeho úspěšného života

OA Bubeneč byla založena roku 1968 a jejím zřizovatelem je Hlavní město Praha. Nabízíme úplné střední vzdělání s maturitou ve dvou oborech – Obchodní akademie (63-41-M/02) a Ekonomické lyceum (78-41-M/02), a to pouze v denní prezenční formě. OA Bubeneč je partnerem VŠE a UK, během studia lze přímo na naší škole složit státní zkoušky z psaní na klávesnici.
V oboru Obchodní akademie si žáci od 2. ročníku vybírají ze tří volitelných bloků – Cestovní ruch, Podnikání a Letecká doprava a cestovní ruch. V rámci všeobecně vzdělávacích i volitelných předmětů získají absolventi tohoto oboru kvalitní vzdělání a předpoklady pro další studium nebo pracovní praxi.
Obor Ekonomické lyceum je studijním oborem gymnaziálního typu s bonusem odborných předmětů a kromě průpravy pro pracovní praxi je zaměřen převážně jako příprava pro další studium, a to nejen ekonomických oborů.
V rámci obou oborů vykonávají žáci 3. ročníku odbornou praxi, v oboru Obchodní akademie 4 týdny dle volitelného bloku, v oboru Ekonomické lyceum 2 týdny administrativní činnost. Absolventi naší školy jsou nadprůměrně úspěšní jak ve výsledcích tzv. „státní“ maturity, tak i při přijímacích zkouškách na vysoké a vyšší odborné školy.
Škola umístěná ve zrekonstruované historické budově sídlí v klidné části Bubenče, v těsném sousedství Královské obory (Stromovky) a je vybavena vlastní jídelnou a studovnou. Každý rok pořádáme nejméně dva dny otevřených dveří, kde se můžete s naší obchodní akademií blíže seznámit.
Pořádáme různé kurzy: v 1. ročníku se koná tzv. adaptační (seznamovací) kurz a lyžařský výcvikový kurz, ve 3. ročníku žáci absolvují sportovně-cyklistický kurz; všechny tyto kurzy jsou pevnou součástí školního vzdělávacího programu.
V předmětu Práce ve fiktivní firmě si mohou žáci oboru Obchodní akademie v rámci přípravy na reálnou pracovní praxi komplexně vyzkoušet běh firmy ve všech jeho složkách a účastnit se také mezinárodních veletrhů.
Velmi úspěšný je i náš sportovní klub, který se pravidelně umísťuje na předních příčkách pražských i celorepublikových sportovních soutěží. Naši žáci jsou rovněž velmi úspěšní i v regionálních i celostátních grafických a ekonomických soutěžích. Více než 20 let probíhá také výměnný program se školou v německém Brakelu, pořádáme i poznávací zájezdy do jiných zemí.
Tradiční a velmi oblíbenou každoroční akcí je i maturitní ples konaný ve Velkém sále Lucerny.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium skládají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
144
Přijatí:
120
Ulice:
Krupkovo náměstí 4/26
Obec:
Praha 6
PSČ:
16000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
hfu2pgv
Tel:
224 313 860
E-mail 1:
oakrupkovo@oakrupkovo.cz
E-mail 2:
renata.skalicka@oakrupkovo.cz
Web:
http://www.oakrupkovo.cz/
Ředitel:
RNDr. Radka Nováková, Ph.D.
Denní

Ke stažení