Karta školy

Motto vzdělávacího programu GA "Velký cíl dává životu velký smysl" jasně říká, že absolvování GA bude dobrým startovacím okamžikem pro každého, kdo chce v budoucnosti dobře uspět ve zvoleném oboru.

Gymnázium Arabská
- to je možnost výběru studia z 3 studijních oborů (Humanitní vědy, Přírodní vědy, Programování), 60letá tradice výuky programování a spolupráce s FEL ČVUT v Praze, statut fakultní školy Přírodovědecké fakulty UK v Praze, spolupráce s MFF UK Praha, odborný týden pro programátory na FIT ČVUT Praha, zařazení mezi partnerské školy Centra pro talentovanou mládež.

Gymnázium Arabská
– to jsou moderně vybavené učebny a laboratoře pro výuku všech předmětů, tři učebny výpočetní techniky a jedna mobilní aplikační učebna ICT, pracoviště 3D tisku, knihovna a studovna (s více než 16 tisíci knih a desítkami odborných časopisů, s celodenním provozem), keramická dílna, moderní komplex hřišť, atletický ovál, dvě tělocvičny, posilovna, studentský klub, kavárna, hudební zkušebny, fotokomora.

Gymnázium Arabská
– to je kromě výuky standardních předmětů i možnost výběru zajímavých volitelných předmětů, výuka konverzace v cizích jazycích rodilými mluvčími, společné zajímavé akce s partnerskými středními školami v USA, Rakousku, Holandsku, Izraeli a Anglii, tematické studijní cesty, odborné kurzy, sportovní kurzy (voda, windsurfing, cyklistika, týmové hry), lyžařské kurzy, školní výlety, tradiční akce pořádané školou - adaptační kurz SEZNAMME SE!, Studentská odborná konference, Arabské Vánoce na ledě, Vánoční koncert, Česká mše vánoční u Salvátora, Vánoční turnaj v odbíjené, Den třídy a třídního učitele, Literární večery, Setkání s poezií, triatlon, zahradní slavnost, Arabské vysvědčení, Den osobností, slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Betlémské kapli, zájmové aktivity studentů - English Drama Club, hudební sbory a skupiny, sportovní týmy a další zájmová uskupení, studentské časopisy Naše noviny, Černobílý svět, Pod Lavicí, Arabesky, organizace celorepublikové soutěže ve 3D tisku, organizace charitativních akcí (Vánoční bazar pro hospic Cesta domů a Domov sv. Karla Boromejského, adopce na dálku), neustálá modernizace budovy a vybavení školy, výborná spolupráce s rodiči žáků - podpora aktivit školy Společností přátel GA, podpora zřizovatele formou grantů,…

… to je ARABSKÁ, škola možností …

Podobnosti a zajímavosti najdete na https://www.gyarab.cz

Přijímací řízení

Z přihlášených uchazečů budou v 1. kole přijímacího řízení přijati ti, kteří se po přijímacím řízení umístí na 1. – maximálně 60. místě pro zaměření Humanitní vědy a Přírodní vědy, na 1. - max. 30. místě pro zaměření Programování. Celkový počet bodů při přijímacím řízení je součtem bodů za tyto dílčí části:
Výsledky studia žáka na ZŠ (započítává se průměr známek z devíti základních předmětů ze ZŠ z vysvědčení stanovených MŠMT – český jazyk, 1. cizí jazyk, občanská nauka, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, přírodopis).
Umístění v obvodním či vyšším kole předmětové olympiády (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování).
Počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (maximálně 100 bodů – 50 bodů český jazyk a literatura, 50 bodů matematika).

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
438
Přijatí:
150
Ulice:
Arabská 14/682
Obec:
Praha 6
PSČ:
16000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
ns6sd8y
Tel:
235 351 707, 235 353 542
E-mail 1:
ga@gyarab.cz
E-mail 2:
jana.blahnikova@gyarab.cz
Web:
http://www.gyarab.cz
Ředitel:
RNDr. Zdeňka Hamhalterová
Denní

Ke stažení