Karta školy

Absolventi obou oborů získají vynikající přípravu jak pro přímý vstup do praxe, tak na další vysokoškolské vzdělání v ČR i zahraničí.

SOŠ je fakultní školou Pedagogické fakulty UK. Zvýšený důraz kladen na profilové předměty právní povahy a na cizí jazyky (AJ, NJ, FJ, RJ). Škola je zapojena do Metropolitního programu MHMP pro posílení výuky jazyků (navýšení hodin jazyků, rodilý mluvčí, právnická angličtina), vybavena dvěma moderními jazykovými učebnami. Wi-Fi po celé budově, 4 klimatizované učebny ICT. Odborné praxe na Maltě a v rámci TANDEMU s finanční podporou ČNFB v Mnichově a Berlíně. Praxe v ČR: Senát, MHMP, Úřad vlády ČR, soudy, městské úřady. Absolvent oboru Sociální činnost získá odbornou způsobilost pro živnost vázanou na Péči o dítě do tří let věku a certifikát pro uživatele znakového jazyka, jehož výuka je v rámci ŠVP zajišťována zdarma. Doménou školy s bezplatným vzděláváním je velice příjemné klima školy v prostředí krásné novorenesanční budovy a vysoký stupeň úspěšnosti u maturitních zkoušek, následně přijímacího řízení řízení na VŠ.

Přijímací řízení

Státní škola s právním, ekonomickým a sociálním zaměřením otevírá 3 třídy oboru Veřejnosprávní činnost (2 třídy Právní a diplomatické služby, 1 Právní akademie) a 1 třídu oboru Sociální činnost (Právní a sociální služby). Uchazeči konají jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky (hodnotí Centrum) a dále hodnotíme průměrný prospěch z 8. a 9. třídy ZŠ. Školní zkouška se nekoná. Pro vzdělávací program Právní a sociální služby je na přihlášce požadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
361
Přijatí:
123
Ulice:
Drtinova 3/498
Obec:
Praha 5
PSČ:
15000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
f8m25mt
Tel:
257 323 577
E-mail 1:
sekretar@stredniskoladrtinova.cz
E-mail 2:
kancelar@stredniskoladrtinova.cz
Web:
http://www.stredniskoladrtinova.cz
Ředitel:
PaedDr. Pavla Nedomová
Denní

Ke stažení