Karta školy

„Kdo pracuje rukama, je dělník. Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník. Kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec.“ František z Assisi

SVŠUAŘ má dlouholetou tradici v poskytování odborného vzdělávání. Vznikla již v r. 1953 jako Odborné učiliště závodu Tatra Smíchov. V současné době je SVŠUAŘ fakultní školou pedagogické fakulty UK a cvičnou školou IVP ČZU. Zřizovatelem je hl. m. Praha. Škola nabízí obory vzdělání v oblastech uměleckořemeslného zpracování kovů a dřeva, nábytkářství a restaurování.
Výuka ve všech oborech středního vzdělání probíhá bezplatně, ve vyšším odborném vzdělávání je studium za poplatek - školné dle platné legislativy. Výuku zajišťujeme ve čtyřech vlastních objektech na Praze 5, 9 a 10.
Průběžně modernizujeme strojní vybavení pro odborný výcvik, nářadí a nástroje a zlepšujeme prostředí všech objektů. Ve vybavených digitalizovaných učebnách pracují žáci s nejmodernější technikou a seznamují se s jejím využitím v praxi svých oborů, nově je vybudována učebna pro CNC programování, čtyři digitální učebny, fotoateliér, kompletně rekonstruována zámečnická dílna a dvě kovárny včetně nového odsávání. Žákům zajištujeme stravování, ubytování ve smluvních domovech mládeže, tématické exkurze a zájezdy tuzemské i zahraniční, výměnné odborné stáže v zahraničí a speciální kurzy svařování ukončené zkouškou a certifikátem. Žáky motivujeme k dobrým výsledkům ve vzdělávání prostřednictvím stipendijního řádu. Za kvalitní produktivní činnost v rámci odborného výcviku v dílnách školy i na pracovištích smluvních firem žáci dostávají odměnu.
Žáci maturitních oborů se ve třetím ročníku účastní ročního vzdělávacího programu organizace JA Czech, který je zaměřený na podnikání v rámci školní výuky, - zde si zkusí vstoupit na reálný trh a podnikat. Program JA Studentská firma je praktický learning-by-doing skládající se ze 3 základních pilířů - teorie, studentská firma a konzultant z praxe. V loňském školním roce vznikly 4 studentské firmy. Firma Kostka, která se s výrobou dřevěné stavebnice a drobných dárkových předmětů umístila v TOP 10 v ČR. Úzce spolupracujeme s více než 50 podnikatelskými subjekty, kde žáci oborů střední školy vykonávají odborný výcvik a studenti VOŠ odbornou praxi. Firmy jsou zárukou, že všichni naši úspěšní absolventi naleznou uplatnění na trhu práce.
Zaručujeme kvalitní přípravu pro samostatné podnikání i pro případné pokračování ve vyšším odborném nebo vysokoškolském studiu. Veřejnosti nabízíme zájmové kurzy práce se dřevem, umělecké, fotografické, ekonomické, právní, počítačové a další kurzy pro děti i dospělé.

Přijímací řízení

Přihlášky ke vzdělávaní na umělecké obory, kde je předepsána talentová zkouška, se odevzdávají do 30. listopadu 2020. Na ostatní obory včetně nástavbového studia se přihlášky odevzdávají do 1. března 2021. Základní podmínky přijetí do všech oborů: výsledek jednotné přijímací zkoušky, pokud se v oboru koná, nebo výsledek talentové zkoušky a úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ nebo 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru. Exkurze dílen praktického vyučování nebo prezentace školy v Teams jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě na tel. 606 081 818 - pí Hejduková. Více informací zde: http://www.ssuar.cz/ Přihlášky ke studiu jsou ke stažení zde: http://www.ssuar.cz/?s=Prihlaska&submit=

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Ulice:
Nový Zlíchov 1/1063
Obec:
Praha 5
PSČ:
15000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
8sxz9iq
Tel:
251 115 414, 606 081 818
E-mail 1:
ssuar@ssuar.cz
E-mail 2:
radka.hejdukova@ssuar.cz
Web:
http://www.ssuar.cz
Ředitel:
Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA
Denní
Dálkové

Ke stažení