Karta školy

Jen se neboj...

Hotelová škola Radlická nabízí studium v oborech hotelnictví (65-42-M/01) a cestovní ruch (65-42-M/02). Studium je určeno pro chlapce i děvčata, úspěšné absolventy základních škol. Ročně přijímáme tři třídy do oboru cestovní ruch a tři třídy do oboru hotelnictví. Škola klade velký důraz na propojení teorie a praxe a na samostatný přístup žáků ke studiu. Všem, kteří mají chuť do práce, nabízí vlídné jednání a vzdělání na velmi dobré úrovni. Dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními školami v Německu, kde žáci 1. ročníků absolvují týdenní jazykově poznávací kurz. Dále s Honorárním konzulátem ve Florencii a italskou školou Istituto Statale di Istruzione Superiore Federigo Enriques v Castelfiorentinu.
Naše škola je velmi dobře technicky vybavena,  k dispozici je sportovní areál s řadou  sportovišť, posilovnou či saunou. Stravování ve školní jídelně zajišťuje soukromá firma. Přímo v areálu školy najdete školní hotel Matura, který slouží nejen veřejnosti, ale i pro praktickou výuku žáků, kde žáci v reálném prostředí běžného chodu hotelu vykonávají praxi. Dále zde najdete i školní cestovní agenturu Radvia. Zde žáci realizují produkty cestovního ruchu a v rámci své odborné praxe provozují průvodcovskou činnost na zámcích nebo uplatňují své znalosti v cestovních kancelářích.

Přijímací řízení

Uchazeč musí absolvovat jednotnou přijímací zkoušku, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace. Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie: a) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání b) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Z celkového počtu bodů (100) získává uchazeč 40% za výsledky vzdělávání na základní škole a za výsledky jednotné přijímací zkoušky může uchazeč získat 60% bodů. K úspěšnému složení přijímací zkoušky jen nutné, aby uchazeč získal minimálně 10 bodů. Podrobné informace k přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách: www.hs-radlicka.cz

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
203
Přijatí:
198
Ulice:
Radlická 115/591
Obec:
Praha 5
PSČ:
15800
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
xb2ymq7
Tel:
251 172 112
E-mail 1:
michalovam@hs-radlicka.cz
E-mail 2:
smiskoval@hs-radlicka.cz
Web:
https://www.hs-radlicka.cz
Ředitel:
Ing. Milan Novotný
Denní