Karta školy

Nebojíme se budoucnosti, tvoříme ji.

Smíchovská SPŠ a gymnázium v každém ročníku nabízí tři třídy oboru vzdělávání Informační technologie, jednu třídu Gymnázia a jednu třídu Kybernetické bezpečnosti v pilotním režimu. V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 obdržela Smíchovská SPŠ 612 přihlášek, což bylo nejvíce ze všech škol, které nabízely čtyřleté maturitní obory, včetně těch nejprestižnějších gymnázií.

Jsme vyhledáváni žáky především pro mnoho aktivit, do kterých se mohou zapojit nad rámec klasické výuky, pro vysoké zapojení žáků a absolventů do chodu školy, pro vytváření Studentských a Maturitních projektů či pro vznik tzv. startupů přímo ve škole. Rovněž tak pro výuku těch nejmodernějších oblastí IT, jako je kybernetická bezpečnost, internet věcí, robotika či virtuální a rozšířená realita. Naše škola je zcela unikátní v tom, kolik a v jakém rozsahu se do jejího chodu zapojuje studentů a absolventů. Neuzavíráme se však do sebe, organizujeme workshopy pro žáky základních škol i seniory, školíme české i evropské učitele, kdy lektory jsou jak klasičtí pedagogové, tak absolventi i naši žáci.

Se školou v roce 2019/2020 spolupracovalo na 40 absolventů, z toho 30 absolventů působilo na pozicích v nejrůznějších odděleních naší školy (např. PR, IT, Kyber, ...). Absolventi rovněž působí v rolích konzultantů u Studentských a Maturitních projektů, které všichni studenti vytvářejí výhradně ve skupinách ve třetím, respektive ve čtvrtém ročníku. Někteří z absolventů ve škole zastávají pozice vyučující v oblasti odborných předmětů, zejména IT. Jelikož se neustále vzdělávají, zároveň i pracují v oboru, jsou schopni svým o něco mladším kolegům předat ty nejaktuálnější a praktické poznatky z oboru.

Velmi aktivně bylo ve školním roce 2019/2020 do chodu školy zapojeno přes 100 žáků školy. Ti se účastnili kulatých stolů k vizím školy, podíleli se na propagaci školy, zastupovali školu v jednáních se sociálními partnery, vedli workshopy pro žáky základních škol či seniory, školili v oblasti IT české i evropské učitele, prováděli osvětové besedy o kybernetické bezpečnosti, byly členy Studia 301, Mediálního domu Preslova a dalších projektů. Někteří žáci jsou zároveň i zaměstnanci školy na částečný úvazek. Za ocenění aktivit a zavádění nových prvků do řízení školy je možné brát jmenování ředitele Smíchovské SPŠ ministrem školství v lednu 2019 do osmičlenného expertního týmu, který se podílel na vytváření nové vize českého školství pod názvem Strategie 2030+. Škola se zásadami této vize řídí.

Přijímací řízení

Přijímací řízení je organizováno podle platné legislativy, žáci jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů. Do prvního kola (žák má možnost dát 2 přihlášky) může žák podat přihlášku do libovolného počtu ze tří studijních oborů. Přijímací zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT. Organizace, forma, obsah přijímacího řízení a kritéria jsou zveřejněny v zákonných termínech na stránkách školy www.ssps.cz. Každý uchazeč musí podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium, přičemž zdravotní způsobilost ke studiu potvrdí lékař na přihlášce ke studiu ve střední škole. Do oboru vzdělání gymnázium bude přijato 30 uchazečů. Škola pořádá pro uchazeče bezplatné přípravné kurzy. Jsou určeny uchazečům, kteří podají alespoň jednu přihlášku do SSPŠ.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. termín: středa 2. prosince 2020 online
2. termín: čtvrtek 7. ledna 2021 14:30 – 18:00
3. termín: středa 27. ledna 2021 14:30 – 18:00
4. termín: pondělí 8. února 2021 14:30 – 18:00

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
612
Přijatí:
150
Ulice:
Preslova 25/72
Obec:
Praha 5
PSČ:
15000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
mgm3z73
Tel:
257 320 533
E-mail 1:
reditel@ssps.cz
E-mail 2:
zbysek.nechanicky@ssps.cz
Web:
http://www.ssps.cz
Ředitel:
Ing. Radko Sáblík
Denní