Karta školy

GChD - cesta ke kvalitnímu vzdělání v centru Prahy

Gymnázium Christiana Dopplera je státní střední škola s dlouholetou tradicí. Máme celkem 20 tříd a tři obory studia. Pro každý obor otvíráme jednu třídu pro 30 studentů. Celkem tedy každý rok nabízíme 90 studijních míst.
Jedná se o jednu třídu osmiletého oboru se zaměřením na živé jazyky, jednu třídu osmiletého a jednu čtyřletého oboru, obě se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky.
Jsme fakultní školou Matematicko-fyzikální fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Spolupracujeme i s dalšími vědeckými a odbornými pracovišti vysokých škol a vědeckých ústavů. Máme status školy s Německým jazykovým diplomem (DSD II od roku 2002 a DSD I od školního roku 2015/16), od roku 2020 jsme akreditovaným střediskem ECDL/ICDL. Kromě toho také žáky připravujeme na jazykové zkoušky z anglického (FCE, CAE) a francouzského (DELF a DALF) jazyka.
Naši studenti úspěšně reprezentují školu, Prahu i Českou republiku v soutěžích a vědomostních olympiádách z celé řady oborů (MO, FO, TMF, EO, MOA, Lingol, Pangea, LO, Pražský Glóbus, Eurorebus, SOČ, Soutěž v programování, Junior Erb....), diskusních fórech typu YEP, zapojují se do charitativních akcí, sami připravují soutěže a odborně-popularizační programy pro žáky základních škol i širokou veřejnost.
Pedagogický sbor je tvořen aprobovanými vyučujícími, na škole působí tři rodilí mluvčí, především v oblasti volitelných odborných předmětů (z nichž si vybírají studenti posledních dvou ročníků) využíváme spolupráce s externisty.
Nabídkou dalších školních i mimoškolních aktivit se zároveň snažíme posilovat občanské, kulturní a společenské postoje a podporovat osobnostní rozvoj našich studentů.
Škola je vybavena moderní technikou a vede žáky k jejímu efektivnímu, zodpovědnému a bezpečnému využívání.
Většina našich absolventů po ukončení studia na GChD míří na vysoké školy, především MFF UK, ČVUT, FF UK, 1.LF UK a vysoké školy v zahraničí.
Podrobné informace o oborech, výuce a odpovědi na další otázky, které vás zajímají, hledejte na našich webových stránkách www.gchd.cz v sekci pro uchazeče.
A pokud to bude možné, rádi Vás přivítáme 12. ledna 2021 na Dni otevřených dveří u nás ve škole.

Přijímací řízení

Přijímací řízení proběhne podle jednotného zkušebního schématu organizovaného Cermatem. Pro získání dalších informací sledujte naše webové stránky na adrese www.gchd.cz a informace poskytované MŠMT a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
435
Přijatí:
90
Ulice:
Zborovská 45/621
Obec:
Praha 5
PSČ:
15000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
mcwz7pz
Tel:
226 294 500
E-mail 1:
pauchova@gchd.cz
E-mail 2:
office@gchd.cz
Web:
https://www.gchd.cz
Ředitel:
Mgr. Renata Pauchová
Denní

Ke stažení