Karta školy

Vzděláváme s nadšením a elánem, každý ať si vezme, co se do něj vejde.

Gymnázium Oty Pavla se nachází v krásném a klidném prostředí Radotína na břehu řeky Berounky na rozhraní krajů Hlavní město Praha a Středočeský kraj. Patří mezi nejmenší gymnázia v Praze, neboť v deseti třídách studuje přibližně 300 studentů. Menší počet žáků umožňuje více osobní, individuální přístup i v péči o talenty. Jako jediná škola v ČR úzce spolupracujeme s Golf Academy v areálu Prague City Golf Club, který se nachází v těsné blízkosti školy.
Nabízíme šestileté denní studium všeobecné s rozšířenou výukou anglického jazyka a čtyřleté denní studium se všeobecným zaměřením. Studium obou oborů je všeobecným základem pro vysokoškolské studium přírodovědných, technických a humanitních oborů nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Gymnázium plně podporuje rozvoj talentovaných žáků ve všech oborech rozmanitou nabídkou volitelných předmětů, individuální přípravou pro předmětové soutěže i účastí v mnoha vzdělávacích projektech.
Od 3. ročníku se čtyřleté studium (od 4. ročníku šestileté studium) profiluje formou volitelných předmětů, ke kterým patří seminář z českého jazyka, matematiky, anglického, německého a francouzského jazyka, seminář ze zeměpisu, dějepisu, společenských věd, fyziky, biologie, chemie, programování a dějin umění. Ve všech třídách jsou hodiny anglického jazyka doplněny výukou rodilých mluvčí.
Žáci s nejlepšími výsledky v cizích jazycích mají možnost zakončit studium mezinárodně platnými zkouškami z anglického jazyka FCE a CAE, z francouzského jazyka zkouškami DELF a z německého jazyka GOETHE-ZERTIFIKATE. Prohloubení jazykových znalostí a dovedností je studentům umožněno formou jazykových soustředění, spoluprací s jazykovou agenturou Channel Crossings, Britskou radou, Francouzským a Goethe-Institutem v Praze a také možností navštěvovat nepovinné konverzace z anglického, německého a francouzského jazyka, včetně přípravy na mezinárodní certifikáty.
Součást výuky tvoří zahraniční poznávací a výměnné zájezdy, historické, geografické a botanické exkurze a sportovní kurzy. Tradicí se staly vodácké kurzy na Vltavě, lyžařské kurzy základní ve Špindlerově Mlýně a carvingové v Rakousku a také účast studentů ve sportovních turnajích v košíkové, volejbalu, fotbalu a floorbalu.
Ve škole působí již více než patnáct let pěvecký sbor Columbella a také organizujeme pro naše studenty mnoho zájmových kroužků
Více informací naleznete na stránkách gymnázia www.gop.cz

Přijímací řízení

Všichni zájemci o studium budou skládat celostátní jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu z Českého jazyka a literatura a Matematiky a její aplikace. Gymnázium Oty Pavla neorganizuje další vlastní přijímací zkoušky. Podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna k 31. 1. 2021 na adrese www.gop.cz. Ve školním roce 2021/22 bude otevřena jedna třída čtyřletého studia se všeobecným zaměřením a jedna třída šestiletého studia (pro žáky 7. tříd ZŠ) všeobecného zaměření s rozšířenou výukou anglického jazyka. Do každé třídy bude přijato 30 žáků. Jednotné přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení se budou konat ve dnech 12. a 13. dubna 2021 pro čtyřleté studium a 14. a 15. dubna 2021 pro šestileté studium. Součástí hodnocení je i prospěch ze ZŠ a umístění v obvodních a krajských kolech předmětových soutěží, nutno doložit diplomem či potvrzením v přihlášce ke studiu. Přihlášky ke studiu je nutné podat na předepsaném formuláři nejdéle do 1. března 2021.

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
323
Přijatí:
57
Ulice:
Loučanská 1/520
Obec:
Praha 5
PSČ:
15300
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
qe4yks2
Tel:
257 911 680, 257 912 036
E-mail 1:
sekretariat@gop.cz
E-mail 2:
pavlina.krupova@gop.cz
Web:
http://www.gop.cz
Ředitel:
RNDr. Jana Hrkalová
Denní

Ke stažení